تاثیر محدود کردن زمان استفاده از رسانه‌ های اجتماعی بر سلامت روان

تاثیر محدود کردن زمان استفاده از رسانه‌ های اجتماعی بر سلامت روان

تحقیقاتی در زمینه فناوری، ذهن و رفتار نشان می‌دهد که محدود کردن استفاده روزانه از رسانه‌ های اجتماعی می‌تواند سلامت روان بزرگسالان جوان را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

رسانه‌های اجتماعی به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مدرن تبدیل شده‌اند. رسانه‌های اجتماعی به عنوان برنامه‌های کاربردی مبتنی بر اینترنت تعریف می‌شوند که امکان ایجاد محتوای تولید شده توسط کاربر و مصرف برای سرگرمی را فراهم می‌کنند. بخش بزرگی از مردم زمان زیادی را در رسانه‌های اجتماعی می‌گذرانند، بیشتر از بسیاری از انواع رسانه‌های دیگر.

هر فرد به طور متوسط ​​حدود 2.5 ساعت در روز را در مقایسه با 2 ساعت تماشای تلویزیون صرف می‌کند. از آنجایی که رسانه‌های اجتماعی فراگیر و وقت گیر هستند، بیشتر نگران کننده است که تاثیرات منفی بر سلامت روانی با میزان استفاده مرتبط است. استفاده بیشتر از رسانه‌های اجتماعی با کاهش رفاه روانی، به ویژه افزایش اضطراب، افسردگی، تنهایی و ترس از دست دادن (fomo) همراه است.

یک مطالعه تجربی به منظور بررسی تاثیر استفاده محدود از رسانه‌های اجتماعی بر بهزیستی روانشناختی انجام شد. پس از انجام اقدامات پیش آزمون، 230 دانشجوی کارشناسی از یک دانشگاه بزرگ میدوسترن به طور تصادفی در یکی از دو شرایط آزمایشی قرار گرفتند: یک گروه استفاده از رسانه‌های اجتماعی خود را به 30 دقیقه در روز محدود کنند و یک گروه به طور معمول از رسانه‌های اجتماعی استفاده کنند.

گروهی که در حوزه رسانه‌های اجتماعی محدود شده بودند در مقایسه با گروه نامحدود، به طور قابل توجهی عاطفه مثبت بالاتر و به طور قابل توجهی سطوح پایین‌تر از اضطراب، افسردگی، تنهایی و ترس از دست دادن در پایان آزمایش را گزارش کردند. اثرات مثبت حتی در شرکت کنندگانی که گاهی از حد 30 دقیقه فراتر می‌رفتند نیز مشاهده شد.

این نتایج نشان می‌دهد که محدود کردن استفاده از رسانه‌های اجتماعی ممکن است بهزیستی روانشناختی را در ابعاد مختلف بهبود بخشد. این مطالعه یکی از اولین پژوهش‌هایی است که جایگزین‌های امکان‌پذیر برای پرهیز از رسانه‌های اجتماعی یا محدودیت‌های مدیریت شده توسط آزمایشگر را به‌طور تجربی مورد بررسی قرار می‌دهد. مطالعات آینده می‌تواند انگیزه‌ها و مکانیسم‌های استفاده از رسانه‌های اجتماعی را از طریق کاوش‌های کیفی بررسی کند.
منبع: apa.org

telegram2 files