بازنشر اثری از فروید بعد از گذشت 48 سال

پس از گذشت ۴۸ سال، کتاب «مفهوم ساده روانکاوی» زیگموند فروید تجدید چاپ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه انتشارات علمی و فرهنگی کتاب «مفهوم ساده روانکاوی» اثر زیگموند فروید را ۴۸ سال پس از انتشار نخست خود برای دومین بار با ترجمه فرید جواهر کلام منتشر کرد.

کتابی که از آن به ساده‌ترین اثر فروید نام برده می شود، اثری است برای علاقمندان به روانکاوی که می‌تواند به عنوان کتابی پایه ای کاربردی برای آنها باشد و نظریاتی درباب این جنبه از علم روانشاسی به مخاطب ارائه دهد.1939137

نویسنده در مقدمه این کتاب اذعان کرده است: منظور از عنوان این اثر این است که ببینیم آیا افرادی غیر از پزشکان می‌توانند به روانکاوی دست بزنند یا خیر

اصلا به این مساله آن طور که باید و شاید توجهی نشده است و هیچ کس تاکنون به این فکر این موضوع نبوده است که چه اشخاصی می‌توانند روانکاو باشند. از قرار معلوم عدم توجه مزبور از بیزاری به روانکاوی سرچشمه می‌گیرد. چه آنکه هیچ کس نباید به این کار دست بزند. دلایل چندی نیز در این زمینه ارائه شده که همه از همان بیزاری ناشی می‌شود.

فروید در بخش دیگری از مقدمه این کتاب با اشاره به بحث‌های حقوقی در کشورهای مختلف جهان برای پذیرش یا رد واگذاری روانکاوی به شخصیت‌های غیر پزشک عنوان کرده که این کتاب در کشوری تالیف شده است که قانون از سپردن موضوع روانکاوی به شخصی جز پزشک جلوگیری می‌کند.

انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب «مفهوم ساده روانکاوی» را با قیمت ۷۵۰۰ تومان منتشر کرده است.


telegram2 files