افتتاح مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره بازنشستگان نیروهای مسلح در اصفهان

افتتاح مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره بازنشستگان نیروهای مسلح در اصفهان

افتتاح مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره سازمان بازنشستگان نیروهای مسلح در اصفهان با انعقاد تفاهم نامه ای با سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی:
بنا به گزارش سازمان نظام روانشناسی، سازمان بازنشستگان نیروهای مسلح دارای چهارکانون بازنشستگان می باشد که مسئولیت امورات بازنشستگان نیروهای مسلح را بر عهده دارند. این سازمان به ریاست سرتیپ امیرحیدری اخیراً تفاهم نامه ای مبنی بر تأسیس مراکز مشاوره در استان ها، با سازمان نظام منعقد کرده اند. به همین منظور قرار است روز یکشنبه مورخ 94/10/12 دو مرکز مشاوره با حضور دکتر محمد حاتمی مشاور عالی و معاون امور کمیسیون ها و نظارت حرفه ای در اصفهان افتتاح شود، به دنبال آن در ساعت 10 صبح جلسه پرسش و پاسخی در همین راستا با حضور روان شناسان، مشاوران و اعضاء کانون بازنشستگان برگزار می گردد.


telegram2 files