تفاوت های عجیب عصب شناختی بین لذت بردن و خوشبختی!!

تفاوت های عجیب عصب شناختی بین لذت بردن و خوشبختی!!

سایک نیوز به نقل از ذهن سفید: اکثر مردم فکر می کنند که دو مفهوم لذت و خوشبختی دقیقاً با هم یکسان هستند. حتی بعضی از کتاب های روانشناسی نیز این دو مفهوم را مترادف و هم معنی معرفی می‌کنند.

در حالی که لذت و خوشبختی دو احساس کاملاً متفاوت هستند. در طول تاریخ بسیاری از منازعات و جنگ ها در اثر همین اشتباه روی داده و بشریت همواره به دلیل تفسیر اشتباه از این دو احساس، خود را دچار بحران های احساسی و رفتاری کرده است.

هرچند منشاء خوشبختی و لذت هر دو در مغز قرار دارند، ولی مکانیزم بوجود آمدن شان کاملاً متفاوت است. دو هورمون انتقال دهنده اطلاعات عصبی به نام های سروتونین و دوپامین، عوامل اصلی احساس خوشبختی و لذت در مغز هستند.

سروتونین عامل پردازش های عاطفی است و بر احساسات و خلق و خوی ما تاثیر می‌گذارد، در حالی که دوپامین عامل ایجاد انگیزه است و با ایجاد لذت به مغز پاداش می‌دهد.

می‌توان گفت بیشترین بار احساس خوشبختی در مغز، بر دوش سروتونین قرار دارد و اصلی ترین عامل بوجود آمدن احساس لذت، بر عهده دوپامین است.

زمانی که یک فرد به دلیل تلاش شدیدی که برای رسیدن به یک هدف سخت انجام می‌دهد و یا بخاطر رفتارهای اجتماعی مثبت، موفقیتی به دست می‌آورد، در مغزش هورمون سرتونین ترشح می‌شود و چون از نظر عاطفی ارضاء شده، احساس خوشبختی می‌کند.

اما هورمون دوپامین زمانی ترشح می‌شود که یک اتفاق خوشایند و غیرمنتظره پیش بیاید. مثلاً احساس لذت از برنده شدن در یک مسابقه. حال ببینیم با تعاریفی که از این دو هورمون بدست آوردیم، چه تفاوتی هایی بین لذت و خوشبختی، در زندگی روزمره وجود دارد.

telegram2 files