رابطه فرازناشویی: آیا بهبودی رابطه امکان پذیر است؟ – قسمت اول

رابطه فرازناشویی: آیا بهبودی رابطه امکان پذیر است؟ – قسمت اول

بی وفایی در هر نوع رابطه ای به ویژه رابطه زناشویی می تواند سبب از بین رفتن آن گردد. رابطه فرازناشویی یکی از زوجین می تواند احساس درماندگی، تنهایی، خیانت، حسادت، پریشانی و آزرده خاطری در طرف مقابل ایجاد کند. برخی مواقع، خیانت سبب از بین رفتن رابطه بین زوجین می شود، اما بعضی از زوجین می توانند پس از این واقعه رابطه را حفظ کرده و در جهت بهبودی آن پیش روند.

خیانت به دلایل گوناگونی رخ می دهد اما دلیل اصلی آن می تواند عدم رضایت از رابطه زناشویی باشد. به طور معمول رابطه ای موفق است که در آن دو طرف احساس امنیت، ثبات، صمیمیت و همراهی داشته باشند. زمانی که در یکی از این عوامل کمبودی وجود داشته باشد، یک یا هر دو زوج احساس عدم رضایت را تجربه می کنند و بنابراین احتمال خیانت در یک رابطه بدون رضایت افزایش پیدا می کند.

اگرچه خیانت در رابطه زناشویی به عنوان نتیجه یک رابطه ناکارآمد نیست، بلکه شاید یکی از زوجین به دلیل عدم رضایت شخصی یا ارضاء لذت های فردی برای افزایش عزت نفس، تجربه رابطه ای متفاوت یا صمیمیت احساسی مشترک با فردی غریبه وارد یک رابطه فرازناشویی شود.

برخی از دلایل شروع یک رابطه خارج زناشویی می تواند به این صورت باشد:

 • اعتماد به نفس پایین
 • فرصتی جدید برای ارتباط با فردی جدید
 • ناخشنودی از رابطه زناشویی اولیه
 • ایجاد راهی برای اتمام رابطه اولیه
 • کمبود صمیمیت در رابطه اولیه
 • اعتیاد به رابطه صمیمی
 • اجتناب از مشکلات فردی یا رابطه ای
 • افسردگی

از نظر آماری، مردان ۸۰% بیشتر از زنان وارد یک رابطه فرازناشویی می شوند. از طرفی دیگر زندگی در شهر های بزرگ این احتمال را تا ۵۰% افزایش می دهد. همچنین خیانت در بین زوج های بین ۱۸-۳۰ ساله دو برابر زوج های بالاتر از ۵۰ سال دیده شده است.

انواع خیانت

انواع گوناگونی از خیانت ممکن است در یک رابطه رخ دهد:

 • بی توجهی به رابطه زناشویی با هدف دنبال کردن لذت های خارج از رابطه که ممکن است به گونه ای وسواسی رخ دهد.
 • خیانت جنسی یا عدم وجود عواطف و احساسات در رابطه فرازناشویی. مطالعات نشان داده مردان نسبت به زنان به سختی می توانند یک رابطه خارج زناشویی را ببخشند. اگر در یک رابطه خارج زناشویی احساسات وجود نداشته باشد، زنان بیشتر می توانند آن را بپذیرند.
 • خیانت مجازی، نوعی از رابطه که تنها از طریق ارتباطات مجازی صورت می گیرد و ادامه دار می شود و هیچ گاه به خارج از این حیطه کشیده نمی شود.
 • خیانت احساسی، زمانی که یکی از زوجین از نظر عاطفی درگیر رابطه ای می شود. در این رابطه معمولاً فرد ساعت ها به صحبت با شخصی غیر از همسر خود می پردازد. این نوع خیانت می تواند تأثیری منفی بر رابطه زناشویی داشته چرا که فرد در رابطه ای دیگر از نظر احساسی درگیر شده و حتی در بسیاری از موارد مشکلات رابطه اولیه خود را با او در میان می گذارد. رابطه جنسی در این نوع خیانت کمتر مشاهده می شود.
 • وجود رابطه احساسی و جنسی در کنار هم در یک رابطه فرا زناشویی.

آنچه که یک فرد ممکن است به عنوان خیانت در نظر بگیرد ممکن است در نظر دیگری خیانت محسوب نشود. به عنوان مثال، دیدن فیلم هایی در زمینه رابطه جنسی ممکن است در نظر فردی خیانت و در نظر شخصی دیگر نامناسب نباشد.

برخی خیانت را ایجاد یک رابطه جنسی می بینند و برخی دیگر ممکن است رابطه احساسی را نیز به عنوان رابطه ای فرازناشویی درنظر نیاورند. هر چند این نوع رابطه خارج زناشویی بیشتر از انواع دیگر می تواند مضر باشد چرا که به این معناست فردی که وارد این رابطه شده دیگر نسبت به رابطه اولیه خود احساس مسئولیت ندارد. بهتر است زوجین قبل از تصمیم گیری در مورد ازدواج، در ارتباط با این مسائل و تک همسری با هم گفتگو داشته باشند و از دیدگاه های یکدیگر مطلع شوند.

درمان و بهبودی رابطه بعد از خیانت

شیوه ای که زوجین بعد از بروز و مشخص شدن رابطه فرازناشویی پیش می گیرند به پیشینه فرهنگی، باورهای فردی یا ارزش های مذهبی آنها در ارتباط با خیانت وابسته است. بسیاری از زوجین بعد از وقوع این اتفاق به سراغ روانشناس رفته تا ببینند آیا می توانند بعد از این با هم به زندگی ادامه دهند یا نیازمند تفکر در مورد راه هایی دیگر هستند.

روانشناس می تواند به عنوان شنونده ای پشتیبان به احساسات و عواطف زوجین در مورد خیانت گوش داده و به برنامه ریزی در مورد آینده رابطه شان کمک کند. اگر زوج تصمیم به ادامه رابطه داشته باشند، روانشناس به آنها کمک می کند تا مسئولیت در ادامه ارتباط و در مقابل شریک زندگی خود را مشخص کنند. او می تواند به آنها مهارت های بازیابی اعتماد از دست رفته را آموزرش داده و در فرایند بهبودی رابطه در کنار آنها حضور داشته باشد.

روانشناس همچنین با مشخص کردن نقاط ضعف و قوت رابطه زوجین می تواند شناخت آنها از یکدیگر را افزایش داده و نسبت به رابطه امیدوار سازد. اگر الگوهای رفتاری خاصی مانند وابستگی، سوء استفاده عاطفی یا خیانت های متعدد وجود داشته باشد، روانشناس آنها را مورد بررسی و سوال قرار می دهد. همچنین، مشاوره می تواند به افرادی که خود را در مورد خیانت همسرشان مقصر می دانند کمک کند.

اگر زوجی تصمیم بگیرند که رابطه خود را به اتمام برسانند، باز هم روانشناس می تواند در کنار آنها حضور داشته باشد. فردی که به او خیانت شده می تواند در مورد احساسات خود مثل خشم، خیانت و عدم کفایت با روانشناس صحبت کرده و در ارتباط با از دست دادن شریک زندگی خود از او کمک دریافت کند. فردی که رابطه فرازناشویی را آغاز کرده، ممکن است پشیمان شده و نیاز داشته باشد تا علت این رفتار خود را بیابد. بنابراین روانشناس می تواند در این زمینه او را یاری دهد.

رابطه زناشویی: آیا بهبودی امکان پذیر است؟ – قسمت دوم


telegram2 files