مغز انسان به همدلی تمایل دارد

مغز انسان به همدلی تمایل دارد

به گزارش سایک نیوز به نقل از روزنامه شهروند، انتخاب میان خودخواهی یا بخشندگی تنها از طریق آموزش رفتارهای اجتماعی صورت نمی پذیرد.

پژوهشی تازه از سوی پژوهشگران علون اعصاب نشان داده است، مغز انسان بیشتر تمایل به سمت کارهای همدلانه و بخشندگی دارد تا خودخواهی.

هافینگتون پست در این خصوص می نویسد:  مغز، ما را به سمت فعالیت‌های همدلانه هدایت می‌کند. در این مطالعه پژوهشگران، مغز شرکت‌کنندگان را برای شناسایی این ارتباط مورد بررسی قرار دادند.
در مطالعه ای دیگر هم پژوهشگران، فعالیت منطقه‌ای از مغز را در ارتباط با کنترل محرک‌ها بررسی نمودند تا ببینند اگر فعالیت های همدلانه یک فرد تغییر کند، چه اتفاقی پیش خواهد آمد.

پژوهشگران براساس یافته‌های هر دو پژوهش نتیجه گرفتند رفتار انسان بیشتر به سمت همدلی و بخشندگی است تا خودخواهی. علا‌وه ‌بر این، یافته‌های این پژوهش ها نشان می‌دهد می‌توان روشی را برای درمان افرادی که توانایی کمتری برای شناخت دیگران دارند، به کار گرفت. یکی از اعضای هر دو تحقیق و استاد روانپزشکی دانشگاه کالیفرنیا در این خصوص گفت: “از این طریق افرادی که شناخت اجتماعی آن‌ها دچار آسیب شده، می‌توانند با تنظیم عصب‌هایی که موجب افزایش یا محدود کردن احساسات همدلانه آن‌ها می‌شود، درمان شوند.”

 

بیشتر بخوانید:
مهارت های اجتماعی تان را تقویت کنید!
کودکان تک فرزند فقر مهارت اجتماعی دارند
سه ضلع نشاط اجتماعی را بشناسید


telegram2 files