راه هایی برای افزایش شادابی در زندگی

راه هایی برای افزایش شادابی در زندگی

فکر کردن به شادابی به عنوان یک نتیجه آسان تر از آن است که آن را “دلیل” بدانیم. شادابی یکی از فاکتورهای اساسی در بحث سلامت روان است و از سویی دیگر سلامت روان نیز موجب شادابی فرد می گردد به طوریکه بر اساس پژوهش های انجام گرفته در این حوزه ۴۰ درصد شادابی هر انسانی به سلامت او در مبحث شیوه تفکر و مهارت های ارتباطی اش باز می‌گردد.

متاسفانه یکی از بزرگ‌ترین شکایت‌های مردم نسل ما این است که در زندگی بسیار بیشتر از توان و ظرفیت یک فرد معمولی دغدغه، شلوغی و غصه دارند. مردم این روزها شاد نیستند، خستگی بر آنها چیره شده و حتی می‌توان گفت شادی کردن و خوشحال بودن را فراموش کرده‌اند.

حال سوال اینجاست، چطور می توان شادتر زندگی کرد؟ در این مقاله به ۱۵ روش ساده برای ایجاد شادابی در زندگی اشاره شده است.

 1. آنچه را که دارید بپذیرید.

  پژوهش ها نشان داده اند که افراد شاد، سطح انتظار پایین تری دارند و آنچه را که به دست می آورند پذیرفته و دوست می دارند. این به این خاطر است که این افراد برای اهداف واقع بینانه تلاش می کنند. همچنین افراد شاد توانایی نادیده گرفتن احساس نامیدی را در خود پرورش می دهند.
  بر عکس، افرادی که در زندگی هرگز از آنچه به دست می آورند راضی نیستند، افرادی غیرشاد می باشند.

 2. از آنچه انجام می دهید لذت ببرید.

  افراد شاد آنچه را که برایشان لذت بخش است انجام داده و از انچه انجام می دهند لذت می برند و آن را به خاطر پول یا شهرت انجام نمی دهند.
  هیچ اجباری باری انجام کاری که دوست ندارید با همکارانی غیر صمیمی و صرفابه دلیل درآمد خوب، وجود ندارد. افراد گاهی فراموش می کنند که می توانند سرکار هم شاد باشند!

 3. برای امروز زندگی کنید.

  در گذشته تان و در اشتباهات و یا بدشانسی های گذشته تان نمانید، همچنین برای آینده ای ایده آل که نمی تواند واقعی باشد، رویاپردازی نکنید و نگران انچه هنوز اتفاق نیافتاده است نباشید. به عبارت دیگر اگر امروز نمی توانید شاد باشید، چه چیزی فردا ، تفکر شما را عوض کرده و خوشحالتان خواهد کرد؟

 4. نگران بودن را متوقف نمایید.

  افراد شاد می دانند که ۹۰ درصد نگرانی های هرگز محقق نمی شوند، بنابراین موضوعات این چنینی را زیاد جدی نگیرید.

 5. برنامه ریزی داشته باشید.

  ممکن است شما جز آن دسته از افراد دقیقه نودی باشید. اشتباه نکنید!
  افراد شاد، هدف و برنامه داشته و مدام برنامه ریزی می کنند.

 6. مثبت فکر کنید.

  افراد شاد همواره نیمه پر لیوان را می بینند. خوش بینی یک مکانیزم دفاعی طبیعی ذهن در برابر افسردگی است.

 7. خودتان را با دیگران مقایسه نکنید.

  بلندپروازی مفهومی طبیعی و مثبت است که باعث شادی در افراد می شود. اما حسادت مفهومی منفی و غیرسالم است که باعث ناراحتی ما می شود. مقایسه کردن خودمان با دیگران می تواند مزایای بلندپروازی را از بین ببرد و تنها در صورتی مفید خواهد بود که موجب آموختن از دیگران شود.
  یر روی رویاها و اهدافتان تمرکز کنید، بنابراین می توانید از بلندپروازی و دستاوردهایتان لذت ببرید.

 8. خودتان باشید.

  همانطور که بهتر است خودتان را با دیگران مقایسه نکنید، مهم است نگران آنچه دیگران در موردتان فکر می کنند نباشید.
  افراد شاد آنچه را که بدان می اندیشند و احساس می کنند، می گویند. اگر خودتان باشید، احساس راحتی و قابل اعتماد بودن را القا خواهید کرد.

 9. در روز ۷ دقیقه ورزش کنید.

  افرادی که ورزش می کنند، احساس بهتری نسبت به اندام خود داشته و بیشتر در مقابل افسردگی مقاومت خواهند کرد.

 10. خوابتان را تنظیم کنید و به اندازه بخوابید.

  کم خوابی موجب می شود که افراد نسبت به احساسات ناخوشایند حساس تر باشند. هرچه قدر بهتر و به اندازه تر بخوابید صبح خود را با احساس بهتری آغاز خواهید کرد.

 11. برای رفتن به سفر برنامه ریزی کنید.

  برای سفری در آینده نقشه بکشید و آن را در تقویم خود مشخص کنید. حتی اگر به دلایلی نتوانید در ان سفر شرکت کنید، برنامه ریزی برای آن احساس شادی به شما خواهد داد.

 12. مشغول باشید و بیرون بروید.

  یک زندگی اجتماعی غنی بسازید و برای آنکه شادتر باشید وجه برونگرا و اجتماعی شخصیت خود را پرورش دهید.
  پژوهش ها نشان داده اند که ۲۰ دقیقه بودن در هوی آزاد (حدود ۱۴ درجه سانتی گراد) می تواند شادی را در ما افزایش دهد.

 13. با دوستانتان وقت بگذرانید و به انها کمک کنید.

  ما بخش قابل توجهی از شادیمان را از دیگران و حمایت کردن از آنها به دست می آوریم.
  افرادی را که برایتان مهم هستند گرامی بدارید و شما نیز باعث شادی دیگران باشید. پژوهش ها نشان داده است که افراد متاهل شادتر از افراد مجرد هستند.

 14. برای شاد بودن ارزش قائل شووید.

  شادی آموختنی نیست اما یافتن هدف و معنا در زندگی می تواند منجر بدان شود.

 15.  شادی را انتخاب کنید.

  شما مختارید که رویکردتان به زندگی را خودتان انتخاب نمایید.
  در پژوهشی که بر روی کشورهای اروپایی انجام گرفت، مشخص شد که افرادی که فکر می کنند در انتخاب هایشان آزاد هستند و کنترل زندگیشان دست خودشان است، شادتر از آن دسته از افرادی بودند که فکر می کردند اختیار کمی در تغییر در زندگی خود دارند.
  در این پژوهش ایسلند به عنوان شادترین کشور انتخاب گردید

گردآوری و ترجمه : تیم تخصصی سایک نیوز

 


telegram2 files