سلامت روان جامعه در گرو ارتقاء خود مراقبتی و کمک های اولیه روانشناختی

سلامت روان جامعه در گرو ارتقاء خود مراقبتی و کمک های اولیه روانشناختی

سرمایه گذاری بر ارتقاء خودمراقبتی روانی و کمک های اولیه روانشناختی در لایه های جامعه از مولفه های اصلی سلامت است.

به گزارش سایک نیوز به نقل از ایرنا ، دکتر حسن طاهراحمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک، در پیامی به مناسبت هفته بهداشت روان گفت: بهداشت روان علمی برای بهتر زیستن و رفاه اجتماعی در تمامی مراحل زندگی است و غفلت از آن تهدید در سلامت جامعه است.
وی اظهار کرد: سازگاری عاطفی و عقلانی با مشکلات و بهترین تصمیم در شرایط بحران و معضل سرمایه ای است که با سلامت روان حاصل می شود و به جای اضطراب و تنش، آرامش و پویایی را در پی دارد.
دکتر طاهر احمدی ادامه داد: نظام مراقبت های بهداشت روانی با حمایت های اجتماعی و کمک های اولیه روانشناختی باید توام با پذیرش و همراهی بهداشت روانی فردی باشد تا یکی از پایه های اصلی در نظام سلامت که درصورت تزلزل می تواند عامل بیماری های جسمی نیز باشد، مهار شود.
وی، شعار امسال هفته بهداشت روان را “کرامت انسانی در سلامت روان با کمک های اولیه روانشناختی و سلامت روان برای همه” عنوان کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: کنترل خشم، ممارست فردی در بخشش و پذیرش مشکلات ، تسلط بر مهارت های زندگی ، تقویت رضایتمندی از داشته ها در زندگی و تعمیق باورهای مذهبی از شاخص هایی است که در بهداشت روانی و خودمراقبتی روانی نقش مستقیم دارد.


telegram2 files