روانشناسی، قانونی و رسانه ای می شود

رییس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی از ایجاد گرایش های تازه روانشناسی در آینده نزدیک در این دانشکده خبر داد.
دکتر احمد برجعلی در مصاحبه ای با سایک نیوز درباره اهداف و برنامه های آموزشی آینده
این دانشگاه گفت:
از جمله برنامه هایی که در زمره برنامه های توسعه ای دانشکده است، اقدام برای ایجاد گرایش تازه  بالینی در مقطع دکترا است که انشاالله برای سال آینده پذیرش دانشجو خواهد داشت. ایجاد گرایش های تازه روانشناسی صنعتی- سازمانی و روانشناسی قانونی هم جزو برنامه های اصلی این دانشکده است. روانشناسی قانونی در صورت ثبت در وزارت علوم، برای اولین بار در این دانشکده ارائه خواهد گشت. این رشته در مقطع ارشد با همکاری دانشکده حقوق دانشجو می پذیرد.

وی در ادامه افزود: در همین زمینه روی روانشناسی رسانه با همکاری دانشکده علوم ارتباطات کار شده است.  در حال حاضر در کل دانشکده حدود ۲۸۰۰ نفر دانشجو مشغول به تحصیل هستند. ۶۰ عضو هیئت علمی که حدود ۲۷- ۲۸ تا از آنها در رشته روانشناسی مشغول به فعالیت علمی می باشند.
رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه درباره اولویت های آموزشی این دانشگاه اذعان کرد:

به طوری کلی مهمترین الویت های کاری گروه در حال حاضر به ترتیب زیر می باشد:
بازنگری سرفصل های آموزشی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

  1. تلاش در جهت ایجاد گرایش های مختلف در مقطع کارشناسی ارشد روان شناسی صنعتی و سلامت
  2. تلاش در جهت ایجاد مقطع دکتری روان شناسی بالینی و سلامت
  3. تلاش در جهت اخذ مجوز نشریه مطالعات بنیادی روان شناسی
  4. معرفی و ارتقای گروه در محافل و مراجع علمی- تخصصی ملی و بین المللی
  5. گسترش همکاری های علمی و پژوهشی با مراکز مرتبط

 


telegram2 files