کتاب «روانشناسی و دین» منتشر شد

روانشناسی و دین، کتابی که با در نظر داشتن نگاهی به پدیده های امروزی به بررسی ارتباط بین مسایل الهی و روانشناسی می پردازد، با نگارش مایکل آرگیل، در ایران ترجمه و منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «روان‌شناسی و دین» از آثار جدید و نسبتاً کامل در زمینه روان‌شناسی دین است. این کتاب نگاهی همدلانه، جامع نگر و کاملا علمی به موضوعات دینی دارد. نویسنده داده‌های خود را عمدتاً با اتکا بر پژوهش‌های میدانی، آزمون‌های شناخته شده روان‌شناسی و مطالعه مستقیم و غیرمستقیم کنشگران به دست آورده است. طی این پژوهش‌ها موضوعات دینی در مورد افراد گروه کنترل و گروه آزمایش بررسی شده و براساس مشاهدات، نتایجی به دست آمده است.

علاوه بر نظریات دانشمندان برجسته و سرشناس در حوزه روان‌شناسی، در این کتاب درباره موضوعات دینی امروزی‌تر از جمله شکل و شیوه اجتماعی شدن، آثار ادعیه بر فرد و جهان و… بررسی شده است.

آرگیل در تالیف این کتاب از آثار و نظریات دیگر روان‌شناسان بزرگ نیز استفاده کرده و آن موارد را به دقت ارجاع داده است.

برخی از مضامینی که در این کتاب خواهید خواند عبارتند از: تعارض‌های سنتی بین علم و دین، تعارض‌های جدید بین روان‌شناسی و دین، اجتماعی شدن،دین در سنین مختلف، تفاوت‌های جنسیتی در دین، تبیین تجربه دینی، در ذهن شخص معتقد چه می‌گذرد؟، کهن الگوها، شعائر و کاریزما، تاثیر دین بر رفتار، تطور تاریخی اخلاق و دین، بنیادگرایان، دینداری باطنی، تبیین دینداری امریکایی، حضور در کلیسا و…

مایکل آرگیل یکی از مشهورترین روان‌شناسان علمی و دانشگاهی است که روان‌شناسی اجتماعی را به صورت علمی در دانشگاه آکسفورد بنیان نهاد. آثار او حوزه‌های روان‌شناسی دین، مهارت‌های اجتماعی، روابط غیرکلامی و روان‌شناسی اجتماعی را شامل می‌شود.

«روان‌شناسی و دین»، ترجمه سجاد دهقان‌زاده که توسط نشر کتاب پارسه منتشر شده است. ۴۵۲ صفحه دارد و با قیمت ۳۴ هزار تومان به فروش می رسد.


telegram2 files