طرح مداخله در طلاق اجرایی می شود

طرح مداخله در طلاق اجرایی می شود

طرح مداخله در طلاق اجرایی می شود. مدیرکل بهزیستی استان تهران از ادامه طرح “مداخله در طلاق” با در اختیار داشتن ٢۵ کلینیک در این استان خبر داد.

مدیرکل بهزیستی استان تهران، احمد دلبری عنوان کرد: طرح مداخله در طلاق سازمان بهزیستی کشور، سال گذشته با ١۶ کلینیک در استان تهران آغاز شد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۷۰۰۰ زوج به این مراکز مراجعه کرده و یا ارجاع داده شده بودند عنوان کرد با انجام مداخلات مددکاری و غیره، ١٠ درصد آن‌ها معادل ٧٧٠ زوج از طلاق منصرف شدند.

دلبری، درخصوص ۷۰۰۰ زوج مراجعه کننده به این مراکز تصریح کرد: ١١درصد آنان در دوران عقد، ۴٧ درصد کمتر از پنج سال زندگی مشترک، ٢٠ درصد ۵ تا ١٠ سال زندگی مشترک و هم چنین ٢٢درصد آنان بیش از ١٠ سال زندگی مشترک داشتند.

وی ادامه داد: در سال جاری این طرح با در اختیار داشتن ٢۵ کلینیک در استان تهران ادامه می یابد.

اعتیاد، خیانت، عدم مسئولیت پذیری همسر و درآمد ناکافی مهمترین عوامل دادخواست طلاق از سوی زوجین مراجعه کننده و یا ارجاع داده شده به این مراکز عنوان شده است.

دلبری ضمن بیان آنکه تفاوت چشمگیری بین نظر کارشناسان و زوجین وجود دارد ادامه داد: این درحالیست که ارزیابی‌های کارشناسان عوامل متفاوتی را نشان می دهد که مهم ترین آنها عبارتست از عدم آشنایی با مهارتهای زندگی، عدم تامین نیازهای روحی و عاطفی، عدم بلوغ فکری، عدم شناخت قبل از ازدواج و… که در این بین مشکلات ناشی از اعتیاد و خیانت در رده‌های بعدی قرارگرفتند.

آموزش‌های مهارتهای زندگی و ضرورت ارتقاء آن از طرف مدیر مدیر کل بهزیستی استان تهران تأکیید شده و وی در ادامه گفت: برای کاهش آمار طلاق در کشور نیاز است تا آموزش های قبل ازدواج، مشاوره‌های حین ازدواج و در آخرین مرحله مداخله در مشکلات زوجین در دستور کار قرار گیرد این درحالیست که متاسفانه در کشور فقط بر بعد مداخله تاکید کرده و از آموزش و مشاوره غافل شده‌ایم.

دلبری در پایان عنوان کرد: درحال حاضر ضرورت هماهنگی‌های بین دستگاهی به ویژه نهاد هایی چون آموزش و پروش و دانشگاه ها، در راستای کاهش آمار طلاق در کشور به صراحت احساس می‌شود.


telegram2 files