مغز انسان ترتیب صداهای ورودی را «مهر زمان» می‌زند.

مغز انسان ترتیب صداهای ورودی را «مهر زمان» می‌زند.

 یک مطالعه جدید توسط تیمی از محققان روانشناسی و زبان‌شناسی حاکی است که مغز انسان ترتیب صداهای ورودی را «مهر زمان» می‌زند؛ درواقع این اجازه را می‌دهد تا کلماتی را که می‌شنویم، به درستی پردازش کنیم.

سایک نیوز به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از «ساینس دیلی»، یافته‌های این تحقیق که در نشریه «ارتباطات طبیعت» منتشر شده است، دیدگاه های جدیدی درباره ظرافت‌های عملکرد عصبی (نورولوژیک) فراهم کرده است.

«لورا ویلیامز» تهیه‌کننده اصلی این مقاله تحقیقی از دانشگاه کالیفرنیا می‌گوید: برای شناخت حرف و سخن، مغز شما نیاز دارد که هم هویت اصوات سخن و هم ترتیب بیان آنها را بطور صحیح تفسیر کند تا بتواند کلمات را به درستی بشناسد.

وی افزود: ما نشان دادیم که مغز چگونه این کار را انجام می‌دهد؛ مغز با توده‌های عصبی متفاوتی به صداهای مختلف پاسخ می‌دهد و هر صدایی با زمان خودش مهر زده می‌شود (time-stamped) به این ترتیب که نشان داده می‌شود از زمان ورود آن به گوش چه مدت گذشته است. این به شنونده اجازه می‌دهد تا ترتیب و هویت صداها را به درستی بشناسد و بتواند تشخیص بدهد که فرد مقابل چه کلماتی را بیان می‌کند.

هر چند تحقیقات خوبی در مورد نقش مغز در پردازش اصوات مجزا انجام شده است، اما مجهولات زیادی در این خصوص وجود دارد که ما چگونه زنجیره‌های صوتی سریع و تشکیل دهنده سخنان را مدیریت می‌کنیم.

شناخت بیشتر از این دینامیک مغز می‌تواند بطور بالقوه منجر به این شود که به مشقات یا رنجوری‌هایی که توانایی ما برای فهم زبان را دچار نقصان می‌کند، بپردازیم.

محققان برای بررسی این امر فعالیت مغزی بیش از ۲۰ فرد انگلیسی زبان را در حالی که به دو ساعت کتاب صوتی گوش می دادند، ضبط کردند و بطور خاص ارتباط بین فعالیت مغزی با خصوصیات صداهای زبانی را مورد بررسی قرار دادند.

آنان دریافتند که مغز با استفاده از یک حایل (buffer) زبان را پردازش می‌کند بطوری که بر سه صدای زبانی آخرین مهر زمانی را می‌زند. نتایج همچنین نشان داد که مغز در یک زمان واحد چندین صدا را پردازش می‌کند بدون اینکه هویت آنها را ترکیب کند.

telegram2 files