سال‌ها انتظار برای تربیت خیران

سال‌ها انتظار برای تربیت خیران

 وزیر آموزش‌ و پرورش گفت: خیرین مدرسه ساز با داشتن سواد چند بعدی مسئولیت اجتماعی را به مرحله عمل رسانده‌اند.

سایک نیوز به نقل از ایرنا از مرکز اطلاع‌ رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌ و پرورش، یوسف نوری در همایش خیرین مدرسه‌ساز آذربایجانی‌های مقیم تهران با بیان اینکه مردان سلحشور و تاریخ‌ساز آذربایجان شرقی بزرگانی هستند که نام آن‌ها بر برگ‌های زرین تاریخ می‌درخشد، گفت: امروز برای ایفای مسئولیت و تعهد اجتماعی علی‌رغم همه محدودیت‌ها در این مکان گرد هم آمدند تا باز هم برگِ زرین دیگری بر تاریخ آذربایجان بیافزایند.

وی افزود: انسان‌ها مراحل تکاملی دارند که هرکدام مرحله‌ای از کمال است و سال‌ها باید انتظار بکشیم تا خیرانی در جامعه تربیت و به جامعه خدمت کنند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در نظام‌های آموزشی تقسیم‌بندی‌هایی داریم به‌ عنوان‌ مثال دانشگاه‌های آموزش محور، پژوهش محور و در آخر کارآفرین محور تعریف می‌شود که نسل تکامل‌یافته دانشگاه‌ها امروز نسلی با ایفای مسئولیت اجتماعی است.

نوری تصریح کرد: اگر دانشگاه‌ها محلی از شهر یا روستا با آسیب‌های اجتماعی را شناسایی کردند و بخش کارآفرینی و روانشناسی را انجام دادند و مشکلات آن محدوده را رفع کردند این دانشگاه به نسل با مسئولیت اجتماعی تبدیل ‌شده است.

وی افزود: در تعریف سواد؛ اول سواد اسمی مطرح است و در مراحل بعدی سواد مفهومی، سواد عملکردی و آخرین مرحله سواد چندبعدی است.

وزیر آموزش و پرورش در خصوص سواد چندبعدی تصریح کرد: فرد در این مرحله عمل می‌کند و به دیگران هم نفع می‌رساند، مسئولیت اجتماعی‌اش را بروز می‌دهد و عملی می‌کند.

نوری اظهار داشت: دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، برای اینکه دانشی در آن بیاموزیم، مهارت پیدا کنیم و این مهارت را در راستای مسئولیت اجتماعی‌مان مصرف کنیم، طراحی و ساخته ‌شده است.

telegram2 files