راهکار مقابله با ترس و اضطراب کودکمان چیست؟

راهکار مقابله با ترس و اضطراب کودکمان چیست؟

گاهی ترس و اضطراب عامل درونی دارد و گاهی اتفاقات و مسائل روزمره باعث آن می شود. برای پی بردن به علل ترس یک کودک و درمان آن باید ریشه های آن را کشف کرد.

سایک نیوز به نقل از گروه زندگی: اضطراب یکی از بخش های مهم تکاملی کودکان محسوب می شود، کودکان ممکن است از هر چیزی بترسند، یک صدای بلند، پارس سگ، موجودات خیالی و فضایی، تنهایی و تاریکی اتاق خواب، تنها شدن با غریبه ها و هزاران چیز دیگر که هم ممکن است طبیعی باشد و هم غیر طبیعی. بچه ها تقریبا از هجده ماهگی وارد مرحله اضطراب غریبه می شوند و از هر فرد ناآشنایی که به آنها نزدیک شود، می ترسند و واکنش نشان می دهند. اما اگر این اضطراب ها تا سنین مدرسه ادامه یابد و به اضطراب اجتماعی تبدیل شود، طبیعی نیست و باید درمان شود. یکی از مخاطبان  با طرح این پرسش از مشاور کودک و نوجوان که «با ترس و اضطراب کودکم چه کنم» نیازمند پاسخگویی است.

این مخاطب در طرح سوال خود اینگونه نوشته است: «من مشکلی دارم اینکه دختر کوچکم از هر چیزی می ترسد و اضطراب می گیرد، از این وضع خسته شدم. باید چه کار کنم؟»

«دکتر سجاد کریمان مجد» ، روانشناس و مشاور تخصصی خانواده» در پاسخ به این پرسش می گوید: «ریشه های اضطراب در کودک باید مشخص شود گاه پیش می آید که برخی بچه ها درون گرا هستند و خانواده تصورشان این است که آنها اضطراب دارند. گاه هم ترس و اضطراب به خاطر یک اتفاق یا باور خاص است. مثل اینکه کسی بچه را از چیزی ترسانده باشد.»

وی در ادامه می گوید: «برخی اضطراب ها ریشه ژنتیکی دارد و شخصیتی هستند اینجاست که باید پدر و مادر و خانواده این بچه نیز بررسی شوند تا مشخص شود ریشه این اضطراب ژنتیکی است یا خیر. مثلا مادر در دوران جنینی اضطراب زیادی را تحمل کرده یا اینکه خود والدین افراد اضطرابی هستند.»

کریمان مجد در پایان می گوید: «بنابراین برای اضطراب کودک نمی توان قاعده کلی مشخص کرد، بچه باید توسط روانشناس و مشاور بررسی شود تا ریشه های این اضطراب بیرون بیاید و به طور یقین نمی توان نسخه برای این بچه پیچید، بلکه باید فرزند شما توسط یک مشاور بررسی شود. اگر هم خودتان علت آن اضطراب را می توانید پیدا کنید و با راهنمایی یک  مشاور سعی بر رفع علت بیرونی یا درونی آن کنید، در غیر اینصورت فرزند شما نیاز به بررسی روانشناس متخصص دارد».

telegram2 files