“ارتقا سطح سلامت روان دختران دانشجو”

“ارتقا سطح سلامت روان دختران دانشجو”

 “ارتقا سطح سلامت روان دختران دانشجو یکی از شاخص های ارتقا ما است، به همین منظور در برنامه ششم توسعه به این موضوع نیز پرداخته شده است.” شهیندخت مولاوردی روز دوشنبه در نشست روسای مراکز مشاوره دانشگاه های سراسر کشور افزود: دانشگاه به دلیل ماهیت درونی و مناسبات بیرونی خود، دستخوش تغییرات است و هر ساله هزاران دانشجو وارد دانشگاه ها می شوند و چالش هایی چون دوری از خانواده و فشارهای درسی و تحصیلی منجر به چالش ها و تعارضاتی در دانشجویان می شود، که این موضوع سلامت روان آنان را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی تصریح کرد: بهم ریختن سلامت روانی یکی از پیامدهای موجود است که این موضوع رو به ازدیاد و تشدید است.
مولاوردی گفت: دانشجویان دختر به علت اینکه زمینه های آسیب پذیری بیشتری دارند و وابستگی عاطفی آنها به خانواده ها بیشتر است، احساس فقدان امنیت اجتماعی می تواند به این اختلال و تعارض دامن بزند و وضعیت آنها را تحت تاثیر قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: باید به جنبه های اجتماعی و عاطفی سلامت روان دانشجویان توجه کنیم زیرا اگر از این موضوع حیاتی غفلت کنیم نظام آموزشی آسیب می بیند و در آینده و حال، نظام خانوادگی نیز از این آسیب مصون نخواهد بود.

اتخاذ سیاست برای پیشگیری از ناهنجاری هایی که خانواده را تهدید می کند
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، پیشگیری از آسیب و ارتقا سطح سلامت و بهداشت روان دانشجویان را یک ضرورت دانست و ادامه داد: باید سیاست ها و راهبردهایی برای پیشگیری از ناهنجاری هایی که نظام اجتماعی خانواده ها را تهدید می کند، ارائه کرد.
وی خاطرنشان کرد: معاونت زنان در ۱۴ محور با همکاری سازمان های ذیربط، برنامه های خود را در دو و نیم سال گذشته دولت یازدهم با سه محور شامل بهبود وضعیت کنونی سلامت، ارتقا سطح دانش و ثبات سلامت و کاهش عوامل خطر در حال اجرا دارد.
مولاوردی راه اندازی کلینیک سلامت خانواده، تدوین برنامه های آموزشی با هدف ارتقا سلامت زنان و مردان، حمایت از برگزاری دوره های آموزشی و مشاوره برای تقویت سلامت زنان، راه اندازی کارگروه سلامت و بهداشت در معاونت زنان، تدوین گزارش ملی وضعیت سلامت زنان در برنامه ششم، پیگیری تصویب سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی و امضا تفاهمنامه با وزارت علوم و بهداشت برای ارتقا سلامت روان دانشجویان را از برنامه های این معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده عنوان کرد.
مولاوردی یکی از موضوعات مهم دیگر در برنامه ششم توسعه را رویکرد عدالت جنسیتی عنوان کرد و گفت: همچنین برای رفع مشکلات دانشجویان دختر در خوابگاه ها تفاهمنامه ای با دانشگاه تهران از حدود یک ماه پیش امضا شده که امیدواریم نتایج آن بزودی اعلام شود.
بیست وهفتمین نشست روسای مراکز مشاوره دانشگاه های سراسر کشور به مدت دو روز در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) دانشگاه علم و صنعت در حال برگزاریست.


telegram2 files