راه اندازی کانون دانشجویی همیاران سلامت روان

راه اندازی کانون دانشجویی همیاران سلامت روان

دکتر حمید یعقوبی به ایسنا،گفت: یکی از اقدامات جدید دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان که قبلا بحث آن مطرح بود اما در حال حاضر رسمیت پیدا کرده ،راه اندازی کانون دانشجویی همیاران سلامت روان است.آیین‌نامه این کانون هفته گذشته به دانشگاه‌ها ابلاغ شد و قرار است در مراکز مشاوره همه دانشگاه‌ها اعم از دانشگاه‌های دولتی،غیرانتفاعی،پیام‌نور،جامع علمی کاربردی،فرهنگیان،فنی و حرفه‌ای، کانون دانشجویی تحت عنوان “کانون دانشجویی همیاران سلامت روان”که یک بازوی مشورتی و اجرایی با رویکرد نهضت داوطلبی است تاسیس شود تا از طریق این کانون، سیستم پیشگیری توسط دانشجویان اجرا شود.

وی از برگزاری جشنواره‌هایی با هدف گسترش فرهنگ سلامت روان خبر داد و افزود:پس از انجام عضوگیری در این کانون‌ها،برگزاری انتخابات کانون و مشخص شدن دبیران کانون، جشنواره‌ای به صورت منطقه‌ای و جشنواره‌ای به صورت کشوری برای دانشجویان این کانون با هدف گسترش فرهنگ سلامت روان، پیشگیری و ارتقا برگزار می‌شود.در واقع هدف مورد نظر ،این است که هشت گردهمایی منطقه‌ای در سال تحصیلی جاری و یک گردهمایی کشوری در این راستا و با حضور اعضای کانون‌ها برگزار شود.در گردهمایی کشوری که احتمالا در اواخر سال تحصیلی و در تهران برگزار خواهد شد، مقامات عالی وزارت علوم و سایر نهادهایی که به گونه ای با ما تفاهم دارند، برای مثال ستاد مواد مخدر،وزارت بهداشت،وزارت ورزش و جوانان و… حضور خواهند داشت.

سرپرست مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان با تاکید بر اینکه شرکت و عضویت در این کانون ها برای دانشجویان به صورت داوطلبانه است،اظهار کرد:دانشجویانی که در خصوص مباحث مشاوره،سلامت روان،نوع دوستی و… داوطلب هستند برای همکاری در زمینه‌های مذکور به کانون‌ها مراجعه می‌کنند و به عنوان بازوی اجرایی مراکز مشاوره در زمینه پیشگیری فعالیت می‌کنند.برای مثال چنانچه مراکز مشاوره برنامه‌ای برای آگاه سازی دانشجویان درمورد پیشگیری از ایدز یا اعتیاد دارد،ابتدا به این همیاران آموزش می‌دهد و سپس این همیاران آموزش‌ها را به سایر دانشجویان منتقل می‌کنند.

وی با بیان اینکه فعالیت این کانون مشابه سایر کانون‌های دانشجویی است،گفت: فعالیت این کانون مانند همه کانون‌های دیگر عام المنفعه است و انتظار نمی رود به دانشجویانی که در این کانون فعالیت می‌کنند حقوقی پرداخت شود، اما دانشگاه می تواند به عنوان کار دانشجویی کمک هایی به دانشجویان ارائه کند.


telegram2 files