دکتر جمشید افشنگ دار فانی را وداع گفت.

دکتر جمشید افشنگ دار فانی را وداع گفت.

دکتر جمشید افشنگ، جزو اساتید برجسته جامعه روانشناسی و بازنشسته دانشگاه تهران، بعد از ظهر دیروز (۹۴٫۱۱٫۱۷) دار فانی را وداع گفته و از بین ما رفتند. دکتر افشنگ که شاگرد پروفسور فرانکل بوده و از آموخته هایشان در جلسات آموزشی و کارگاه ها بهره بسیار بردیم، در حوزه معنادرمانی بسیار فعال بودند.

تیم سایک نیوز از دست دادن این استاد ارزشمند را به جامعه روانشناسان و مشاوران کشور و هم چنین خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می نماید.


telegram2 files