کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی برنامه ۸ هفته ای فشرده است که توسط جان کبات زین در ۱۹۷۹ به وجود آمده و به صورت کتابچه تمرینی در اختیار فعالان این گروه قرار گرفته است. این برنامه در بیشتر بیمارستان های کل دنیا برای کاهش استرس، اضطراب، افسردگی، دردهای مزمن و استرس های ناشی از بیماری های جسمی مورد استفاده قرار می گیرد.

زین بیمارانی که دچار دردهای مزمن بوده و با دارو درمان نشده بودند را انتخاب کرد تا بتواند فرضیه خود را مورد آزمایش قرار دهد. او فکر می کرد با این برنامه می تواند بینش بیماران نسبت به بیماری و درد خود را تغییر داده و کمک کند تا درد خود را به صورت عینی دیده و ارتباط متفاوتی با بیماری خود برقرار کنند. از ۱۹۷۹ تحقیقات گوناگونی در دانشگاه های هاروارد، UCLA، استنفورد، UW-Madison و بسیاری از دانشگاه های رتبه اول دنیا بر روی این زمینه انجام شد تا به این نتیجه رسیدند که این روش نه تنها تحولی عظیم در بهبود شیوه تفکر بیماران داشته بلکه بسیار کاربردی است.

جمله معروف بسیاری از روانشناسان حاکی از اهمیت این روش می باشد که می گویند: “

بین محرک و پاسخ فاصله ای است که در آن قدرت انتخاب ما برای پاسخ وجود دارد، و در دل انتخاب ما آزادی و رشد ما نهفته است.”

به زبانی دیگر، قبل از واکنش نشان دادن به استرس و درد و رنج، زمانی برای انتخاب ما وجود دارد. هر چند برای بسیاری از ما این فاصله چندان قابل درک نیست چرا که در زمان تصمیم گیری درگیر الگوهای عادی و همیشگی واکنش نشان دادن هستیم. برنامه MBSR در شناسایی و درک این الگوهای واکنشی همیشگی کمک می کند و برای از بین بردن این سیکل معیوب و خلق انتخاب های تازه ما را یاری می دهد.

بخش جدایی ناپذیر برنامه MBSR، شناسایی، پذیرش و حتی خوش آمد گویی به تنش ها، دردها، و استرس هاست که در کنار خود احساساتی آزاردهنده مانند ترس، خشم، ناامیدی، حس ناامنی و بی ارزشی به همراه می آورند. این امر محقق نمی شود مگر با پذیرش اکنون و زمان حال، و آنچه که در واقعیت وجود دارد، چه خوشایند باشد چه نباشد. این قدم اول برای انتقال آن واقعیت و ارتباط با آن است.

در تمرینات مربوط به ذهن آگاهی فرد می تواند احساسات و هیجانات خود را به عنوان نوعی آگاهی که در لحظه اتفاق می افتد درنظر بگیرد که در حال مشاهده یا پاسخ دهی به آنها ست نه اینکه آنها را به عنوان “من” در نظر بگیرد. زمانی که ذهن آرام شود، این شیوه جدید افکار در ارتباط با ما می تواند عمیق تر و عمیق تر شود به طوری که می تواند آنچه که واقعاً هستیم را برای ما آشکار کند. زمانی که متوجه شویم ما افکارمان نیستیم، می توانیم عمیق تر به جستجوی آنها پرداخته و آنچه را که در واقع هستیم، بیابیم. همانگونه که اقیانوس امواج سطحی دارد اما در عمق بسیار آرام است، ما نیز می توانیم الگوهای فکری خود را بیابیم  اما در درون آرام بمانیم.

در انتهای این برنامه، شرکت کنندگان می فهمند که می توانند ترس های عمیقی که تاکنون آنها را از زندگی که دوست داشته اند دور نگه داشته، را شکسته و زندگی که می خواهند را بسازند.

MBSR برنامه ای غنی و هدیه ای به دنیای کنونی است.

palousemindfulness.com

https://goo.gl/wWjJa6

http://www.mindfullivingprograms.com/whatMBSR.php


telegram2 files