ثبت نام جشنواره دانشجوی نمونه تا ۱۸ بهمن تمدید شد.

ثبت نام جشنواره دانشجوی نمونه که تا ۷ بهمن ماه سال جاری مهلت داشت، تا ۱۸ بهمن ماه تمدید شد. داشتن مدرک زبان انگلیسی در سال جاری برای دانشجویان کارشناسی ارشد الزامی نیست و فقط برای دانشجوبان دوره دکتری الزامی می باشد. استثنائاً در این دوره علاوه بر مدارک آزمون های معتبر ذکر شده در متن آئین نامه جشنواره دانشجوی نمونه گواهی آزمون زبان  دانشگاه های سطح یک نیز قابل قبول است.

با مراجعه به سامانه جشنواره دانشجوی نمونه به آدرس http://www.nemooneh.saorg.ir/ و بارگذاری کلیه مدارک تحصیلی، رزومه پژوهشی و گواهی فعالیت های فرهنگی نسبت به ثبت نام در این جشنواره اقدام نمایید.


telegram2 files