وزارت بهداشت تبلیغ مسئله ای را می کند که از همین حالا با بحران روبروست

وزارت بهداشت تبلیغ مسئله ای را می کند که از همین حالا با بحران روبروست

به گزارش سایک نیوز به نقل از ماهنامه روان بنه دکتر محمد حاتمی، عضو شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در خصوص بحث انتقال اظهار داشت: اینکه وزارت بهداشت می خواهد رشته های مرتبط با سلامت را زیر مجموعه خود قرار دهد به دلیل آن است که روانشناسی قدرتی پیدا کرده است و وزارت بهداشت می خواهد این قدرت را به زیر نفوذ خود بکشد. این به دلیل آن است که در سال های اخیر ما شاهد یک نوع خیزش در بطن جامعه در رابطه با استفاده مردم از خدمات روانشناسی و مشاوره بوده ایم. در حال حاضر روانشناسی و مشاوره به عنوان علمی که می تواند در سلامت نقش داشته باشد مطرح شده است. اما نکته اینجاست که اگر چیزی بی خاصیت باشد آیا کسی به دنبال تصاحب آن می رود؟

وی ادامه داد: سازمان نظام روانشناسی و مشاوره یک سازمان فرابخشی است به این معنا که ما بالاتر از وزارت علوم و بهداشت هستیم و طبق قانون مجلس هر فردی چه فارغ التحصیل وزارت علوم و چه وزارت بهداشت ، چه روانپزشک و چه روانشناس برای کار روان درمانی می بایست برای اخذ پروانه فعالیت به سازمان نظام مراجعه نماید.

دکتر حاتمی تاکید کرد: نظر ما این است که این دستور نمی تواند عملیاتی شود چرا که تعداد زیادی دانشجو چیزی در حدود ۵۰ هزار نفر در ۳ رشته بالینی، سلامت و خانواده در حال حاضر در دانشگاه ها مشغول به تحصیل اند که گروه های آموزشی و اساتید خود را دارند.
وزارت بهداشت نیاز به بیش از ۵ سال زمان برای ساختار سازی در جهت انتقال همه اینها دارد که این شدنی نیست. فرض کنید که بگویند دانشجویان جدید به وزارت بهداشت بیایند و قبلی ها در وزارت علوم بمانند. سوال این است، کدام ساختار در وزارت بهداشت برای آموزش فرضا ۱۰۰۰ دانشجو وجود دارد؟ انستیتو که فقط گنجایش پذیرش ۱۰ نفر را دارد.

وی افزود: از سویی دیگر طبق ماده ۹۹ قانون توسعه چهارم کلیه اموری که مربوط به اموزش هستند می بایست در وزارت علوم در موردشان تصمیم گیری شود و این اتفاق خارج از وزارت علوم افتاده است.

دکتر حاتمی در پایان گفت: این یعنی ما تبلیغ مسئله ای را می کنیم که از همین حالا با بحران روبرو است. سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به طور کلی مخالف این انتقال است و با تمام توان در مقابل آن خواهد ایستاد.

بیشتر بخوانید:
چه تضمینی وجود دارد وزارت‌ بهداشت فردا صدور پروانه فعالیت را تقاضا نکند؟
جلوگیری از انتقال نیازمند وحدت جامعه روانشناسی است
آموزش پزشکی را به وزارت علوم بازگردانید
بیانیه انجمن روانشناسی تربیتی ایران در اعتراض به انتقال گرایش های بالینی و سلامت


telegram2 files