منابع کارشناسی ارشد مشاوره سال ۹۶

منابع کارشناسی ارشد مشاوره سال ۹۶

در این مقاله منابع و ضرایب رشته راهنمایی و مشاوره جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ اورده شده است.

 

 

 • زبان عمومی و زبان تخصصی
 1. زبان تخصصی علوم تربیتی، کیانوش هاشمیان
 2. زبان تخصصی علوم تربیتی دکتر طالب‌زاده
 3. زبان عمومی essential word, 504 مریم صبوری
 4. درک مطلب Breakthrough ، معصومه امینی کاشانی

 

 • آمار و روش تحقیق
 1. احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر علی دلاور
 2. تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی، ترجمه‌ی دکتر علی دلاور و دکتر سیامک نقش بندی
 3. روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر علی دلاور
 4. روش تحقیق در علوم رفتاری، سرمد بازرگان حجاری
 5. روش‌های آماری در علوم رفتاری، حسن پاشا شریفی، جعفر نجفی زند و نسرین شریفی
 6. روش‌های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر اسماعیل بیابانگرد

 

 • مبانی مشاوره و راهنمایی
 1. پویایی گروه و مشاوره گروهی دکتر شفیع آبادی
 2. خانواده درمانی مینوچین ترجمه‌ی دکتر ثنایی
 3. مقدمات برنامه‌ریزی راهنمایی و مشاوره دکتر شفیع آبادی
 4. خانواده درمانی دکتر تبریزی
 5. مشاوره تحصیلی و شغلی دکتر شفیع‌ آبادی

 

 •  روش‌ها و فنون راهنمایی و مشاوره
 1. روش‌ها و فنون راهنمایی و مشاوره، دکتر عبداله شفیع آبادی
 2. مشاوره شغلی و حرفه‌ای، دکتر شفیع آبادی
 3. تکنیک‌های خرد در مصاحبه‌های مشاوره‌ای، دیوید گلدارد، ترجمه سیمین حسینیان

  * منابع تکمیلی

  – اصول راهنمایی و مشاوره، سید احمد احمدی
  – اصول راهنمایی و مشاوره، حسینی بیرجندی
  – اصول و متون مشاوره، یوسف اردبیلی

 • نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی
 1. نظریه‌های مشاوره و روان درمانی، دکتر عبداله شفیع آبادی و دکتر ناصری
 2. نظریه‌های مشاوره و روان درمانی شیلینگ، ترجمه‌ی خدیجه آرین
  * منابع تکمیلی– نظریه‌های مشاوره و روان درمانی، حوریه بانو رحیمیان
  – نظریه‌های روان درمانی پروچاسکا، ترجمه سید محمدی
 • کاربرد آزمونهای روانی در مشاوره
 1. کاربرد آزمون‌های روانی در مشاوره، هوش و شخصیت،‌ دکتر پاشا شریفی
 2. کاربرد آزمون‌های روانی در مشاوره، دکتر هادی بهرامی
 3. کاربرد آزمون‌های روانی در مشاوره، حمزه گنجی
 4. آزمون‌های فرافکن بهرامی
 5. راهنمای سنجش روانی مارنات جلد ۱و۲ ترجمه شریفی

 

 • روانشناسی شخصیت
 1. روانشناسی شخصیت، شولتز وفست، ترجمه‌ یحیی سید محمدی
 2. نظریه‌های شخصیت دکتر سیاسی، نشر دانشگاه تهران
 3. نظریه‌های روان درمانی پروچاسکا ترجمه سید محمدی

 

ضرایب

 

عناوین دروس امتحانی:

۱- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه)
۲- آمار و روش های تحقیق
۳- مبانی مشاوره و راهنمایی
۴- روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره
۵- نظریه های مشاوره و روان درمانی
۶- کاربرد آزمون های روانی در مشاوره
۷- روانشناسی شخصیت

 

رشته گرایش کد ضریب ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳
مشاوره ۱) مشاوره مدرسه ۳ ۳ ۲ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲) مشاوره شغلی ۳ ۳ ۲ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳) مشاوره خانواده ۳ ۳ ۲ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴) مشاوره توانبخشی ۳ ۳ ۲ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

 


telegram2 files