دانشجویان بازگشتی، بررسی موضوع دانشجو شدن در میانسالی

دانشجویان بازگشتی، بررسی موضوع دانشجو شدن در میانسالی

تعدادزیادی از بزرگسالان برای تحصیل در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد به دانشگاه ها بر می گردند.طی بیست وپنج سال گذشته، دانشجویان بالای بیست وپنج سال (تعریف دانشجویان بزرگسال) در مراکز آموزش عالی ودانشگاه های آمریکا از بیست وهشت درصد به چهل وچهاردرصد افزایش یافته است. آن ها به دلایل متعددی به دانشگاه ها بر می گردند که تغییر شغل،درآمد بهتر،غنی بخشی معنوی به خود،احساس موفقیت شخصی یا صرفا مدرک از آن جمله هستند.

در کشور ما نیز در سال های اخیرادامه تحصیل با استقبال عمومی بخصوص بانوان شاغل روبرو گردیده است. برای مثال «خانم سلیمانی» ده سالی می شود که در رشته کارشناسی مامایی فارغ التحصیل شده و با داشتن هشت سال سابقه خدمت در یکی از ادارات دولتی و دوفرزند سیزده و هشت ساله امسال درمقطع ارشد رشته «مشاوره مامایی» پذیرفته شده است. پای صحبتش که می نشینیم ضمن خوشحالی از قبولی اش کمی هم احساس سردرگمی دارد. ایجاد تعادل بین وظایف خانه داری، همسرداری، بچه داری، شاغل بودن و البته دانشجو بودن آن هم به مدت سه روز دوری از خانه با مسافتی بیش از دویست کیلومتر قدری سنگین است وروحیه بالا واراده ای قوی
می خواهد.

یکی از علت های برگشتن به تحصیلات رسمی؛ «انتقال های زندگی» است. «خانم احمدی» بعد از اینکه فرزند دومش نیز بحران بلوغ را پشت سر گذاشت و به اصطلاح از «آب وگل» درآمد؛ وارد مقطع ارشد شد. طلاق، بیوه گی، معلق شدن از کار، واردشدن کوچکترین فرزند به مدرسه برای اولین بار، انتقال های دیگری هستند که عموما قبل از برگشتن به دانشگاه واقع می شوند.

توصیه های روان شناسان می تواند در این خصوص کمک کننده باشد. یافته ها خبر می دهد حمایت  های اجتماعی از دانشجویان بازگشتی می تواند باعث شود که آن ها با دل گرمی بیشتری به تحصیلات خود ادامه دهند. دانشجویان شاغل و یا میانسال به اعضای خانواده و دوستانی نیاز دارند که تلاش های آن ها را تشویق نموده و به آن ها کمک کنند که بدون وقفه درس بخوانند.

اهمیت دادن بیش از پیش به مناسبات خانوادگی و تفریحات دورهمی ومیهمانی های کم هزینه  و حداقل تشریفاتی چون برگزاری جشن های تولد، جشن سالگرد ازدواج، خرید خانه نو، مسافرت های یک روزه و دسته جمعی به عمیق تر شدن روابط کمک می کند. کیفیت حضور گرم و موثر مادر شاغل و دانشجو همیشه بر کمیت می چربد. بنابراین با داشتن روحیه ای مثبت گرا و ظاهری بشاش و آراسته و مزین بودن به صفاتی چون «شوخ طبعی» می تواند از سختی این روزها بکاهد.

داشتن حمایت های خانوادگی مثل همسری که موافق با ادامه تحصیل وی باشد و یا والدینی که علی رغم کهولت سن و مشکلات جسمی بتوانند ساعاتی را از نوه ها مراقبت نمایند؛ نیز بسیار موثر است و یک نعمت و مزیت بزرگ محسوب می شود.

داشتن ایمان و توکل به خدای بزرگ نیز از عواملی است که می باید به آن مجهز بود:
   « این روزهای سخت نیز می گذرد …»

با آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون برای هموطنان خوبم.

نویسنده افتخاری سایک نیوز: هاجر مرادی دوست کارشناس ارشد روان شناسی ومشاور خانواده


telegram2 files