یک گام جلوتر از اعتیاد

یک گام جلوتر از اعتیاد

به گزارش سایک نیوز به نقل از ایرنا، بر هیچ کس پوشیده نیست که امروزه اعتیاد در انواع مختلف آن چه اعتیاد به مواد مخدر و چه اعتیاد رفتاری یکی از مهمترین و مخرب ترین معضلات جوامع بوده و در اکثر موارد تلاش در راستای شناخت راه های مقابله با آن انژری های زیادی را معطوف خود می دارد.

اما معتاد کیست و چه عامل یا عواملی موجب می شوند که برخی افراد مستعد ابتلای به آن شوند؟ آیا راهکارهایی وجود دارند که بتوان یک گام جلوتر بود و قبل از ابتلا راه را بر آن بست؟
پژوهشها حاکی از آنند که ارتباط تنگاتنگی بین وابستگی به مواد واختلالهای روانی وجوددارد سبکهای تفکر این افراد مساله گریز است و عده کثیری از کسانی که سوءمصرف مرتب مواد دارند همزمان تشخیص اختلالات روانپزشکی را نیز دریافت می کنند اما آنچه که در این میان اعتیاد را نگران کننده تر می کند ابتلای لجام گسیخته افراد در قشرها و سنین مختلف اجتماعی است و شاید بیراه نباشد اگر بگوییم حالا دیگر اعتیاد هیچ سن، جنس و قشری را ایمن نگذاشته است.

هر اعتیادی ناشی ازاین است که فرد از رویارویی با درد و گذر از آن امتناع می‌کند و نقص در رویارویی با مشکلات و گریز از حل مسئله از جمله مواردی است که فرد معتاد را به دامان بی مهر مواد می کشاند.
بسیاری از مبتلایان به اعتیاد نه تنها توان حل مسائل و مشکلات پیش روی خود را ندارند که از رویارویی با این مشکلات نیز در هراسند و از این جهت است که طبق انتظارات واهی خود از مواد مخدر و روانگردان به دامان مواد اعتیاد آور پناه می برند. براساس پژوهشهای انجام شده، افراد معتاد در مهارتهای زندگی نقص داشته و سبکهای حل مساله روشهای اجتنابی و ناکارآمدی رادررویارویی بامسائل جاری زندگی به کار می گیرند.

بنابراین، بررسی اینکه افراد معتاد چگونه با دشواریها، اتفاقات و مسائل طبیعی زندگی روبرو می شوند و از چه روشها و شیوه تفکری برای حل این مشکلات استفاده می کنند، ضروری است وآموزش شیوه های حل مساله می تواند از عود مجدد اعتیاد جلوگیری کند.
طبق پژوهشهای به عمل آمده میزان وشدت انواع نشانه های اختلال های روانی یعنی ترسهای مرضی، اضطراب، شکایات جسمانی، روانپریشی، افسردگی، افکار پارانوییدی، پرخاشگری، حساسیت در روابط متقابل و وسواس فکری، عملی معتادان به طورمعنی دار یبیشتر ازافرادعادی بوده است .

و حدود یک سوم تا نیمی از کسانی که سوء مصرف یا وابستگی به مواد مخدر دارند زمانی در طول عمرخود واجد ملاکهای تشخیص اختلال افسردگی عمده بوده اند.
پس برای پیشگیری از اعتیاد و یا جلوگیری از ابتلاء مجدد می توان در کنار بالا بردن سطح توان افراد برای مواجهه درست با مشکلات پیش رو به شناسایی اختلالات این افراد پرداخت و در صدد رفع آنها برآمد. مشکلی که متاسفانه این روزها دامن گیر اکثر خانواده ها شده است.


telegram2 files