مبارزه با اعتیاد مستلزم درون سازی اجتناب از آن است

مبارزه با اعتیاد مستلزم درون سازی اجتناب از آن است

به گزارش سایک نیوز به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، دکتر عباسعلی اللهیاری رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره گفت: اگر بخواهیم فرد از رفتار گرایش به سمت مواد مخدر اجتناب کند، مستلزم این است که این رفتار اجتماعی را درون‌سازی کنیم و این نیازمند مشارکت جدی همه آحاد جامعه به خصوص سمن‌ها است.

وی با بیان اینکه موادمخدر در کشور تبدیل به معضل ملی شده است، گفت: در خصوص گرایش افراد به مواد مخدر ممکن است استراتژی‌های قبلی برای مبارزه با عرضه پاسخگو نبوده باشد و یا حجم عرضه سنگین‌تر از اقدامات انجام شده بوده است.

وی در پاسخ به اینکه چگونه با تقاضای مواد مخدر مواجه شویم؟ گفت: ایده آل ترین حالت این است که مواد مخدر در اختیار افراد قرار گیرد و آنان دسترسی داشته باشند اما از آن استفاده نکنند.

الهیاری تصریح کرد: اینگونه نیست که فقط افراد بیکار یا فقیر به سمت مصرف مواد مخدر بروند بلکه افرادی که متاهل، شاغل و دارای درآمد مکفی هستند، نیز به سمت اعتیاد می‌روند اما در نتیجه کلی، غالبا افرادی به سمت اعتیاد می‌روند که دارای استرس، فشار روحی، روانی و اضطراب هستند و روش‌های مقابله با کاهش مشکلات و استرس را بلد نیستند.

رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بیان کرد: مواد مخدر موضوعی ملی است و همه افراد در معرض آسیب های ناشی از آن قرار دارند لذا باید همه آحاد جامعه، خانواده‌ها، بهبودیافتگان و حتی مبتلایان به اعتیاد را وارد مشارکت در مبارزه اجتماعی با مواد مخدر کنیم.

اللهیاری گفت: سازمان‌های مردم نهاد که به نوعی خود مردم هستند، واقعی‌ترین، ملموس‌ترین و اثربخش‌ترین روش مواجه با پدیده خانمانسوز اعتیاد هستند. باید مردم را در مبارزه مشارکت داد تا موضوع برایشان ملموس شود، در این صورت موفق خواهیم شد.

وی افزود: در گذشته کمربند ایمنی نمی‌بستیم اما با اراده و ظرفیت اجتماعی و همچنین آموزش رسانه‌ای این رفتار در هر فردی با هدف کاهش تصادفات و ایمنی در رانندگی، درون‌سازی شد، پس باید از این رفتار در مبارزه با اعتیاد نیز الگو بگیریم.

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: به لحاظ روانشناسی اگر بخواهیم فرد از رفتار گرایش به سمت مواد مخدر اجتناب کند، یعنی دسترسی به مواد مخدر دارد ولی از آن استفاده نکند، مستلزم این است که این رفتار اجتماعی را درون سازی کنیم و این نیازمند مشارکت جدی همه آحاد جامعه است و هیچ ظرفیتی بهتر از سمن ها برای مشارکت اجتماعی نیست.


telegram2 files