نشانه های یک رابطه ناسالم

نشانه های یک رابطه ناسالم

در یک رابطه زناشویی عادی وجود چند مورد از جملات زیر طبیعی به نظر می رسد اما یک رابطه ناسالم و مسموم تمام یا بیشتر این موارد را شامل می شود.

 

۱ نداشتن حسی خوب به ظاهر و بدن یکدیگر
۲ عدم وجود امنیت و اعتماد در رابطه
۳ عدم توجه به موفقیت های یکدیگر و کم اهمیت جلوه دادن آنها
۴ مورد تمسخر قرار دادن یکدیگر
۵ عدم توجه به علاقمندی ها و کارهای مهمی که در زندگی انجام می دهید
۶ کنترل نداشتن بر مسائلی مانند خرج منزل
۷ داشتن حالت تدافعی یک یا دوطرفه زمان بحث کردن
۸ شکایت از یکدیگر پیش خانواده و دوستان
۹ ایراد گرفتن های پی در پی از یکدیگر
۱۰ عدم تمایل در برقراری رابطه جنسی
۱۱  دادن نمره کمتر از ۵ به محبت، صداقت و قابل اعتماد بودن همسرتان
۱۲ رفتار با خشونت با یکدیگر
۱۳ خطاب یکدیگر با نام دیوانه در هنگام بحث و جدل و بی معنی دانستن حرف های دیگری
۱۴ برملا شدن دروغ های همسرتان در موقعیت های گوناگون
۱۵ اطمینان نداشتن از اینکه تا چه حد می توان در سختی ها به او دلگرم بود و اعتماد کرد
۱۶ سرزنش یکدیگر در حین بحث و عدم پذیرش مسئولیت خود در مشکلات به وجود آمده
۱۷ دروغ گفتن به دیگران و توجیه کارهای همسرتان که از آنها شرمنده شده اید
۱۸ داشتن احساس تنهایی حتی در زمانی که کنار یکدیگر هستید
۱۹ عدم ابراز علاقه به یکدیگر و وجود نوعی خلآ احساسی
۲۰ وجود حسی از ارزشمندی کاذب و اینکه شما باید خوشحال باشید که او را دارید
۲۱ اطمینان نداشتن به یکدیگر و ترس از اینکه مبادا از نقاط ضعف شما سوء استفاده کند
۲۲ مسخره کردن یکدیگر، مثلاً تن صدا یا لهجه
۲۳ ناراحت کردن یکدیگر حتی به شوخی و صحبت از ترک رابطه و یافتن شریکی دیگر
۲۴ سرزنش یکدیگر به علت ناراضایتی از زندگی
۲۵ قرار دادن یکدیگر در شرایط کار انجام شده و نداشتن وابستگی متقابل به یکدیگر
۲۶ داشتن افکار انحرافی در مورد اینکه رابطه ای خارج از رابطه زناشویی تان بیابید
۲۷ بیان سریع تهدید در هنگام بحث
۲۸ مقایسه کردن همسر خود با همسر دیگران به ویژه دوستان نزدیک
۲۹ داشتن این تصور که “من دانا هستم و او هیچ نمی داند”
۳۰ عدم توجه به پاسخ های منفی شما در تصمیم گیری های مهم
۳۱ اجتناب از صحبت در مورد موضوعات مهم زندگی مانند بچه دار شدن
۳۲ داشتن این تصور که “او نمی تواند مادر/پدر خوبی باشد”
۳۳ اهمیت داشتن چهره/وضع مادی/کیفیت رابطه جنسی یکدیگر و دیگر هیچ
۳۴ تصور این که “کاش جای همسر دوستمان بودم”
۳۵ عدم توجه به دیگری وقتی می خواهد در مورد موضوع مهمی صحبت کند
۳۶ ترجیح به رفتن به کافه یا محیطی دیگر غیر از خانه بعد از کار تا با خود خلوت کنید
۳۷ داشتن احساسی از گیر افتادن در رابطه
۳۸ اعتماد به افرادی دیگر غیر از همسرتان در زمانی که نیاز به حمایت عاطفی دارید
۳۹ نداشتن هیچ گونه شرمی در انجام برخی از کارها مانند داد زدن بر سر یکدیگر در حضور کودکان
۴۰ بی اعتنایی به یکدیگر در زمانی که مثلاً از چیزی ترسیده اید
۴۱ نیافتن هیچ گونه راه مثبتی در جهت بهبودی رابطه
۴۲ تاثیر منفی گذاشتن بر یکدیگر و انتقال عاداتی منفی مثل پرخوری یا سیگار کشیدن
۴۳ “از دل برود هر آنکه از دیده برفت” اگر به سفر برود نه سراغی از او میگیرید نه او خبر می دهد
۴۴ عدم توافق بر روی مسائل مختلف و به بحث کشیده شدن هر صحبتی
۴۵ تلاش همسرتان برای قطع رابطه شما با خانواده یا دوستانتان
۴۶ درگیر کردن یکدیگر در مسائل غیر قانونی مانند دروغ نوشتن در یک فرم
۴۷ توضیح ندادن یا نداشتن در مورد تاخیر به وجود آمده در هنگام رسیدن به خانه یا بر سر قرار
۴۸ داشتن این نگرانی که در هنگام عصبانیت به شما آسیب برساند
۴۹ کم شدن اعتماد به نفس و احساس منفی نسبت به خود از زمانی که با او ازدواج کرده اید
۵۰ اعتماد نداشتن به او در هنگام انجام کار گروهی


telegram2 files