سندروم آشیانه خالی در سالمندان ایرانی بیش از سایر کشورها

سندروم آشیانه خالی در سالمندان ایرانی بیش از سایر کشورها

به گزارش سایک نیوز به نقل از ایرنا ، علیرضا احمدیان مدیرکل برنامه ریزی و ارزشیابی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران گفت :سندروم آشیانه خالی در سالمندان ایرانی بیش از سایر کشورها احساس می شود.

وی در ادامه افزود : افسردگی و اضطراب، اختلال مهم دوران سالمندی به شمار می آید که سندرم آشیانه خالی یکی از آنهاست. این سندروم در واقع نوعی پژمردگی روانی به شمار می آید که سالمندان را به شدت آزار می دهد.
احمدیان گفت: مشکل خالی شدن خانه از فرزندان برای سالمندان به ویژه در کشورهایی همچون ایران که خانواده ،دارای جایگاه و ارزش مهمی است بیشتر از سایر کشورها از جمله کشورهای غربی احساس می شود. وی ، این سندرم را برای سلامت سالمندان به دلیل تنهایی ناشی از رفتن فرزندان از خانواده، خیلی خطرناک دانست و گفت: پس از رفتن فرزندان است که پدیده غربت و تنهایی شدید، سالمند را محاصره می کند؛ چرا که ارتباط با شبکه های اجتماعی قبلی سالمند ضعیف می شود و این موضوع ضربات جدی روانی به او وارد می کند.

وی در خصوص مداخلات درمانی افزود :در اینجاست که جای مداخلات روانی مناسب و اثربخش برای پیشگیری از بروز مشکلات روحی روانی به سالمند در کشور بسیار خالی است؛ به عبارت دیگر سیستم های درمانی کشور، خدمات جامع و در خور شان سالمندان را ارائه نمی دهند.
وی با ابراز امیدواری در خصوص ایجاد کلینیک های تخصصی سالمندان و اریه خدمات به آنان خاطرنشان کرد : برنامه ریزان حوزه سلامت باید برنامه های تخصصی برای راه اندازی رشته های فوق تخصصی در حوزه سالمندی را ایجاد کنند؛ ضمن اینکه قوانینی در حوزه رفاه سالمندان پیش بینی شود تا رنج و درد بدنی و روحی سالمندان کاهش یابد.

مدیرکل برنامه ریزی و ارزشیابی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران در ادمه اظهار داشت:  سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به دنبال تدبیری است که در آینده ای نزدیک کمیته های تخصصی روان شناسی سالمندی را در ساختارهای سازمانی خود ایجاد کند.
وی در ادامه افزود : این سازمان دراین راستا از انجمن های علمی مانند انجمن روانشناسی سالمندی که به تازگی تاسیس شده است و سایر نهادهای مطالعاتی و مشاوره ای روانشناسی و مشاوره سالمندی حمایت های بیشتری به عمل می آورد.

احمدیان در خصوص غربالگری های ویژه این قشر از جامعه افزود : هنوز ابزار غربالگری برای شناسایی آسیب های روانی سالمندان نداریم؛ این در حالی است که در جهان، طبقات روانشناختی سنی مختلفی به رسمیت شناخته می شوند که سالمندی نیز در یکی از این طبقات قرار دارد و ادامه داد :
این طبقات، هرکدام ،روانشناسی تخصصی خود را دارند که روانشناسی سالمندی از محوری ترین این ادوار به شمار می آید.
وی با اشاره به اینکه برخی از بیماری های روانی – عصبی مانند آلزایمر، دمانس، پارکینسون، بیشتر، مختص سالمندان است این نکته را مورد تاکید قرار داد که باید رشته های تخصصی روانشناسی سالمندی را با توسعه بیشتری در فضای علمی کشور شاهد باشیم.


telegram2 files