اختلالات روانی در رتبه دوم بیماری ها در کشور قرار دارند

اختلالات روانی در رتبه دوم بیماری ها در کشور قرار دارند

به گزارش سایک نیوز به نقل از ایسنا، جلیل کوهپایه‌زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه در مراسم افتتاح مرکز سلامت روان جامعه‌نگر (CMHC)  در دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: طبق اطلاعات و آمار ﺷﻴﻮﻉ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ در کشور ﺣﺪﻭد ۲۰ درصد است و طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت بیماری‌های روانشناختی و روانپزشکی بار اصلی بیماری‌ها را تا سال ۲۰۲۰ به خود اختصاص خواهند داد.

وی ضمن اشاره بر این که ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ، ﻓﻘﻂ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻣولفهﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ که ﺍﮔﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﺭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ افزود : در ایران ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ‌ﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ قرار دارند.
کوهپایه زاده به جمعیت ۳۵۰هزار نفری تحت پوشش برنامه تحول نظام سلامت اشاره و بر راه اندازی مراکزی در راستای کم کردن بار از بیماری های روانی تاکید کرد.

در خصوص مراکز سلامت روان جامعه‌نگر CMHC ، هدایتی مسئول واحد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی ساوه اظهار داشت : این مراکز با هدف ایجاد تحول در سلامت روان شهری در اداره سلامت روان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب شده است و پس از نیازسنجی و بررسی خدمات و شواهد علمی موجود، ساختار و خدمات این مراکز در دانشکده علوم پزشکی ساوه بعنوان هفتمین مرکز دانشگاهی در کشور از شهریور سال جاری اجرا شد.

وی ادامه داد : ارائه خدمات در CMHC به بیماران دچار اختلالات نوروتیک (شامل اختلالات افسردگی و اضطرابی) با هدف بهبود، شناسایی و درمان این بیماری‌ها توسط پزشکان عمومی با مدل مراقبت مشارکتی به صورت راه‌اندازی واحدهای همکار مرکز  CMHCاست. هر یک از این واحدها شامل یک پزشک عمومی و یک رابط درمان هستند که با مشارکت و نظارت CMHC به شناسایی و درمان افسردگی و اختلالات اضطرابی در بین مراجعان خود می­پردازند و هر CMHC با ۱۵ پزشک عمومی همکاری دارد. پزشکان عمومی می­توانند از طریق همکاری با این مرکز و بستن قرارداد به ارائه خدمات استاندارد به بیماران خود بپردازند.

به گفته وی، بدین ترتیب آنها می­‌توانند اختلالات روانپزشکی را بین بیماران خود بهتر شناسائی کنند و با استفاده از راهنماهای درمانی روزآمد و با بهره‌گیری از مشاوره با متخصصان مرکز به درمان بیماران خود بپردازند و در صورت نیاز بیماران خود را به یک سیستم تخصصی ارجاع دهند.


telegram2 files