طرح “دانشگاه عاری از دخانیات ” اجرایی می شود؟

طرح “دانشگاه عاری از دخانیات ” اجرایی می شود؟

مدیرکل مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه کلیات طرح دانشگاه عاری از دخانیات مصوب شده است، گفت: قرار است در گردهمایی روسای مراکز مشاوره که در اواخر مهرماه برگزار می‌شود شیوه‌نامه طرح مذکور و نحوه اجرای آن به دانشگاه‌ها ابلاغ شود.

به گزارش سایک نیوز به نقل از ایسنا، دکتر حمید یعقوبی با اعلام خبر فوق افزود: پس از اینکه شیوه‌نامه اجرایی طرح دانشگاه عاری از دخانیات به دانشگاه‌ها ابلاغ شد دانشگاه‌ها می‌توانند به صورت داوطلبانه وارد فرآیند اجرای این طرح شوند. البته پیش‌بینی می‌شود همه دانشگاه‌ها طرح مذکور را اجرا کنند.

وی افزود: طرح دانشگاه عاری از دخانیات دارای یک خط مشی و سیاست کلی در مورد مصرف دخانیات در فضای دانشگاه‌ها است. این خط مشی به دانشگاه‌ها ارائه می‌شود و هر دانشگاهی براساس شرایط بومی و محلی خود مواردی به آن اضافه می‌کند اما خط مشی کلی باید رعایت شود.

مدیرکل مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان تاکید کرد: پس از اینکه دانشگاهی وارد طرح دانشگاه عاری از دخانیات شد همه اعضای آن اعم از دانشجویان، اساتید و کارکنان متعهد می‌شوند که در سالم‌سازی فضای دانشگاه کمک کنند. از سوی دیگر در مراکز مشاوره و بهداشت دانشگاه‌ها آمادگی برای ارائه مشاوره به افرادی که دخانیات مصرف می‌کنند وجود دارد تا به این افراد کمک شود تا عادت مصرف دخانیات را ترک کنند.

یعقوبی در مورد جریمه افرادی که طرح مذکور را رعایت نمی‌کنند، توضیح داد: در حال حاضر در مورد مصرف دخانیات در فضای دانشگاه‌ها جریمه‌هایی در آیین‌نامه‌های انضباطی وجود دارد اما در شیوه‌نامه‌ای که برای این طرح تدوین می‌شود ممکن است جریمه‌های جدیدی مورد بررسی قرار بگیرد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه طرح دانشگاه عاری از دخانیات بیشتر جنبه فرهنگی دارد تا جنبه انضباطی گفت: سعی می‌شود در تدوین شیوه‌نامه اجرایی این طرح از دانشجویان و اساتید کمک گرفته شود. این طرح بیش از آنکه یک مساله انضباطی باشد یک مساله فرهنگی است.


telegram2 files