مقابله با قلدری را یاد بگیریم و به کودک خود آموزش دهیم (قسمت اول)

مقابله با قلدری را یاد بگیریم و به کودک خود آموزش دهیم (قسمت اول)

مقابله با قلدری کردن

چگونه والدین، معلمان و دانش آموزان می توانند در مقابل قلدری بایستند؟

قلدری کردن رفتاری تهاجمی است که مقرضانه بوده و شامل عدم تعادل در قدرت یا نیرو می باشد. رفتاری تکراری است که می تواند فیزیکی، شفاهی یا رابطه ای باشد. در حالی که پسرها بیشتر به صورت فیزیکی به اذیت و آزار دیگری می پردازند، دخترها با محروم سازی اجتماعی به این امر اقدام می کنند.

برای سال های متمادی قلدری بخشی از مدرسه و یا حتی محیط کار بوده است. اگرچه در سال های اخیر تکنولوژی و وسائل ارتباط جمعی سبب به وجود آمدن نوع جدیدی از این پدیده شده است.

قلدری مجازی، قلدری است که به صورت آنلاین و از طریق تلفن همراه صورت می گیرد. وب سایت هایی مانند فیس بوک، مای اسپیس، تامبلر و فرم اسپرینگ به کودکان اجازه می دهد تا بتوانند پیام هایی آزاردهنده را به صورت ۲۴ ساعته به سایر کودکان بفرستند. برخی از این وب سایت ها مانند تامبلر و فرم اسپرینگ نیز این امکان را در اختیار آنها قرار می دهد تا بتوانند به صورت ناشناس به فرستادن پیام خود اقدام کنند.

جلوگیری و از بین بردن قلدری نیازمند تعهد برای ایجاد محیطی امن برای کودکان می باشد، جایی که آنها بتوانند بدون ترس از نظر اجتماعی و علمی پیشرفت کنند. سازمان روانشناسی آمریکا پیشنهاد می کند که در مواقعی که قلدری اتفاق می افتد والدین، معلمان و دانش آموزان این اقدامات را انجام دهند.

مدیران و معلمان مدارس

ناظر و مطلع باشید

معلمان و مدیران مدارس باید آگاه باشند و بدانند که اگرچه قلدری به طور معمول در جاهایی مانند سرویس های بهداشتی، زمین بازی، راهروهای شلوغ و سرویس مدارس اتفاق می افتد اما به صورت مجازی و از طریق تلفن های همراه و کامپیوتر، جایی که نظارت بسیار محدود می شود، نیز اتفاق می افتد و باید جدی گرفته شود.

مدیران و معلمان باید متوجه باشند که خبر دادن در مورد قلدری خبرچینی به حساب نمی آید. اگر قلدری را در کلاس درس خود مشاهده کنند، سریعاً باید برای متوقف ساختن آن دست به کار شوند، واقعه را ثبت کرده و مدیر مدرسه را در جریان بگذارند تا بتوان آن را مورد بررسی قرار داد. برگزاری جلسات مشترک فردی که مورد آزار قرار گرفته به همراه فرد قلدر چندان پیشنهاد نمی شود – این مسئله برای کودکی که مورد آزار قرار گرفته بسیار خجالت آور و ناراحت کننده است.

مقابله با قلدری

دانش آموزان و والدین را درگیر کنید

لازم است که دانش آموزان و معلمان در طرح های مرتبط با متوقف ساختن و از بین بردن قلدری و تیم های امنیت شرکت کرده و درگیر شوند. دانش آموزان می توانند والدین را در مورد اینکه چه مسائلی در واقع در مدرسه اتفاق می افتد آگاه کرده و آنها را در جریان آخرین تکنولوژی هایی که دانش آموزان برای قلدری به کار می گیرند آشنا سازند.

والدین، معلمان و مدیران مدارس می توانند دانش آموزان را در انجام رفتارهای مثبت شرکت داده و نحوه برخورد با موقعیت هایی که در آن قلدری اتفاق می افتد را آموزش دهند.  دانش آموزان بزرگ تر می توانند به عنوان ناظر به کار گرفته شوند و به سایر دانش آموزان آموزش دهند که چگونه از فضای اینترنت به خوبی و باامنیت بالا استفاده کنند.

در مورد رفتارهای دانش آموزان و والدین انتظارات مثبت داشته باشید.

مدارس و کلاس های درس باید محیطی امن برای آموختن در اختیار دانش آموزان قرار دهند. معلمان و مربیان باید به دانش آموزان صریحاً اعلام کنند که قلدری در مدرسه جایگاهی ندارد و چنین رفتارهایی عواقب خود را خواهند داشت. تهیه مدارکی جهت مخالفت با قلدری و درخواست از والدین و دانش آموزان جهت امضا و موافقت با آنها سبب می شود که هم دانش آموز و هم والدین او متوجه اهمیت این موضوع شده و از عواقب آن آگاه شوند.

همچنین در مورد دانش آموزانی که به سختی دوست پیدا می کنند و یا نمی توانند به راحتی با محیط هماهنگ شوند، می توان ترتیبی داد که مسئولیت انجام فعالیت هایی را در مدرسه بر عهده گیرند تا احساس جدا افتادگی نداشته و فکر نکنند که هدف قلدری قرار می گیرند.

تیم تخصصی سایک نیوز

http://www.apa.org/helpcenter/bullying.aspx

مقابله با قلدری را یاد بگیریم و به کودک خود آموزش دهیم (قسمت دوم)

مقابله با قلدری را یاد بگیریم و به کودک خود آموزش دهیم (قسمت سوم)


telegram2 files