تشخیص و درمان کلاستروفوبیا

تشخیص و درمان کلاستروفوبیا

این اختلال توسط روانپزشکان یا رواشناسان تشخیص داده می شود. بیمار ممکن است به دلیل تجارب مختلفی که از علائم کلاستروفوبیا داشته به آنها مراجعه و یا به دلیل اضطراب یا مشکلی دیگر به آنها رجوع کرده باشد.

روانشناس در مورد علائم و اینکه چه موقعیت هایی آنها را به وجود می آورد پرسش هایی انجام می دهد. این پرسش و پاسخ ها کمک می کند تا نوع و شدت ترس بیمار را متوجه شویم. لازم است که روانشناس ترس ها یا اختلالات دیگر مانند ترس از به دام افتادن را نیز مد نظر قرار دهد.

برای تشخیص اختلال کلاستروفوبیا و اینکه تا چه میزان فرد از آن رنج می برد، روش های گوناگونی مانند پرسشنامه کلاستروفوبیا و مقیاس کلاستروفوبیا وجود دارد:

  • پرسشنامه کلاستروفوبیا ابتدا در ۱۹۹۳ به وجود آمد و در ۲۰۰۱ اصلاح شد. این پرسشنامه به عنوان ابزاری کمکی برای شناخت این اختلال بسیار کارامد می باشد. این ابزار به ویژه برای شناسایی این که اضطراب بیمار ناشی از محدود شدن و یا خفگی می باشد، می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
  • مقیاس کلاستروفوبیا که در ۱۹۷۹ به وجود آمد، شامل ۲۰ سؤال است که می تواند میزان اضطراب ناشی از کلاستروفوبیا را تشخیص دهد.

کلاستروفوبیا : دلایل, علائم و درمان ها

پیشنهادات درمانی

بعد از تشخیص، روانشناس ممکن است یک یا چند مورد از روش هایی که در ادامه می آید را برای درمان این اختلال به کار گیرد:

  • CBT (Cognitive Behavioral Therapy) که برای بسیاری از اختلالات اضطرابی مورد استفاده قرار می گیرد. در این درمان روانشناس می کوشد از طریق آموزش مجدد ذهن بیمار به او کمک کند تا ترس ناشی از تهدیدهایی که قبلا با آنها روبرو بود را احساس نکند. به مرور زمان ممکن است درمانگر بیمار را با مکان های کوچک آشنا کرده و یه آنها کمک کند که بر ترس خود فائق آیند.
  • مشاهده دیگران به عنوان راهی درمانی که توسط برخی از پژوهشگران مؤسسه تحقیقاتی کارولینسکا سوئد مورد آزمون واقع شده، به عنوان طرحی پژوهشی در مجله علم روانشناسی بیان شده که ترس ها از طریق مشاهده دیگران و نحوه برخورد آنها با ترس هایشان قابل درمان هستند.
  • درمان با دارو که می تواند علائم اختلال را کنترل کند، هرچند اختلال را درمان نمی کند. ازائه کنندگان خدمات سلامت زمانی از این درمان استفاده می کنند که سایر مداخلات درمانی نتایج رضایت بخشی را به وجود نیاورده باشند.
  • تمرینات آرام سازی مانند تنفس عمیق، تمرینات آرام سازی و رهاسازی عضلات تأثیرات مثبتی در برخورد با افکار منفی و اضطراب از خود بر جای می گذارند.
  • داروهای طبیعی/جایگزین که برخی از بیماران عنوان کرده اند که این داروهای خانگی در کاهش دادن و کنترل ترس و اضطراب آنها مؤثر بوده است.

کلاستروفوبیا : دلایل, علائم و درمان ها

تیم تخصصی سایک نیوز

http://www.medicalnewstoday.com/articles/37062.php?page=2

https://en.wikipedia.org/wiki/Claustrophobia

http://www.nhs.uk/conditions/claustrophobia/Pages/Introduction.aspx

http://www.merriam-webster.com/dictionary/claustrophobia


telegram2 files