نیاز اساسی دختران امروز : حمایت بی قید و شرط و رفاقت با پدر و مادر

نیاز اساسی دختران امروز : حمایت بی قید و شرط و رفاقت با پدر و مادر

زهرا کوهساری، فعال حوزه زنان گفت: حمایت بی قید و شرط، رفاقت با پدر و مادر، بیان آزادانه عقاید و حفظ کرامت دختران از نیازهای اساسی دختران امروز است.

به گزارش سایک نیوز به نقل از ایرنا، زهرا کوهساری، فعال حوزه زنان، با اشاره به اینکه مهمترین نیازهای دختران در مباحث روانی است، افزود: یک دسته از آسیب ها به واسطه نیازهای تامین نشده به وجود می آید و در چنین مواقعی عموما یک یا چند راه و عامل برای مقابله با این آسیب ها مطرح می شود .
کوهساری ادامه داد : در حوزه فرهنگ یک سری پیشنهاد هایی به دختران جوان ارائه می شود که از سوی خانواده و بعد مطالباتی است که از سوی دنیای مدرن از سوی رسانه ها مطرح می شود و همچنین مطالباتی هم از سوی شبکه های ارتباطی غیر رسمی طرح می شود .
وی تصریح کرد: اما مهم این است که آنچه در یک خانواده سنتی به دخترجوان گفته می شود با آنچه در رسانه ها ارائه می شود و با آنچه شرع می گوید متفاوت است و نتیجه آن این می شود که دختران در سر چند راهی گیر می کنند .
کوهساری تاکید کرد: اما آنچه شرع می گوید در دیدگاه ما بهترین است ،اما شاید دختران جوان آنچه را شرع می گوید را بنا بر تاثیرپذیری از رسانه های ارتباطی مانند شبکه های اجتماعی و ماهواره شرع را کنار بگذارند و راه دیگری را انتخاب کنند .
وی با اشاره به اینکه دولت ها برای حفظ منافع خود تلاش می کنند، اما باید توجه کرد که موضوعات مربوط به حوزه دختران و آسیب های آن نباید فدای مسایل سیاسی شود، زیرا این اتفاق موجب می شود نه تنها آسیب ها رفع نشود ،بلکه آسیب ها به دست فراموشی سپرده شود و در اینجا دختران جوان هستند که آسیب می بینند .
کوهساری گفت : به طور کلی برای جوانان و بخصوص برای دختران جوان باید یک برنامه کانالیزه از ابتدای تولد و در تمام مراحل زندگی شان داشت .

موضوع هم افزایی فرهنگی بسیار مهم است
وی تاکید کرد: در حوزه مربوط به دختران و آسیب های این حوزه باید هم افزایی فرهنگی داشت ،نبود این هم افزایی و نیود فضای سالم و فعال موجب می شود که هر فضا و هر نوع آدمی بر روی این حوزه تاثیر گذار باشد .
وی با اشاره به اینکه باید درنظر داشت که فرهنگ ما از شرع ماست گفت :اما آنچه باعث می شود جوان ما از اسلام دوری کند این است که فرهنگ و ایدئولوژی اسلام به جای اینکه از طریق شخصیت های اسلامی به جوانان منتقل شود از طریق منتسبین به اسلام منتقل می شود و باید برای این امر تفکیک قایل شد ،شخصیت های اسلامی معرف اسلام هستند و باید به نسل جوان شناسانده شوند و به هیچ عنوان نمی شود اینها را از اسلام حذف کرد .

موضوعات درون خانوادگی دختران نیازسنجی شود
کوهساری گفت : موضوعات درون خانوادگی دختران نیازسنجی شود و بعد به جامعه تسری یابد و باید توجه داشت که ۹۰درصد نیازها در درون خانواده شکل می گیرد و منتقل می شود.
وی با تا کید بر اینکه یکی از مهمترین وظایف والدین بحث عقلانی و کمک به رشد متعادل عقلانی دختران است ،ادامه داد : نیازهایی که در درون خانواده رفع نشود و پاسخ داده نشود وآسیب های ناشی از آن نیز حل نشود به جامعه وارد می شود که اینها موجب می شود آسیب های فردی و اجتماعی پدیدار شود .

دختران جوان نیاز به معاشرت و رفاقت با پدر و مادر دارند
وی یادآوری کرد:دختران جوان نیاز به معاشرت و رفاقت با پدر و مادر دارند ،اگر این نیاز به رفاقت و ارتباط صمیمی بین دختر، پدر و مادر شکل نگیرد ،نیاز به ارتباط با جنس مخالف درجامعه به شدت شکل می گیرد.

ارتباط خوشایند دختر با پدر ،الفبا و نحوه تعامل درست با جنس مخالف در جامعه را شکل می دهد .
وی با بیان اینکه بهتراست ازعنوان جنس مقابل به جای جنس مخالف استفاده شود به دلیل اینکه واژه مخالف اصطحکاک را به یاد می آورد و گفت : ارتباط خوشایند دختر با پدر،الفبا و نحوه تعامل درست با جنس مخالف درجامعه را شکل می دهد.

دخترجوان نیاز به حمایت بی قید و شرط از سوی خانواده را دارد
کوهساری گفت : دخترجوان نیاز به حمایت بی قید و شرط از سوی خانواده را دارد و باید به احساسی برسد که بی قید شرط توسط خانواده مورد حمایت قرار می گیرد تا در فضای بیرون از خانواده مطالبه حمایت کمتری از جامعه داشته باشد ،چرا که نیاز وی از درون خانواده تامین شده است .

خانواده ها باید اجازه بیان آزادانه عقاید را به دختران بدهند
وی خاطر نشان کرد: خانواده ها باید اجازه بیان آزادانه عقاید را به دختران بدهند ،اگرچه در جوامع مختلف بیان عقاید افراد از شدت و ضعف برخوردار است ،اما باید در خانواده این توانمندی به دختران داده شود و تقویت شود و نسبت به این موضوع اطمینان حاصل شود تا دختران بتوانند تفکرات و عقاید خود در جامعه را نیز بیان کنند .

برخی از آسیب ها و رفتار های نادرست ناشی از نیازهای واپس زده دوران کودکی دارد
وی گفت : برخی از نیازها و حتی برخی از آسیب ها که در زندگی برخی افراد مشاهده می شود ناشی از نیازهای واپس زده دوران کودکی دارد ،نیازی که دختران در دوران کودکی خود داشته و پاسخ داده نشده و عقایدی که آزادانه بیان نشده است،دختران باید بتوانند نیازها وعقاید و حتی آرزوهای خود را آزادانه مطرح کنند ،چه تامین شود و چه تامین نشود ،اما نباید این نیازها سرکوب شود .

ضرورت دارد که درمقوله احترام به دختران و نیاز های آنها به سنت پیامبر (ص) برگردیم
کوهساری گفت : به عقیده من آنچه ضرورت دارد این است که برای احترام به دختران و تامین نیاز آنها به سنت پیامبر (ص) برگردیم .
وی خاطرنشان کرد: پیامبراسلام تاکید کرده اند که بهترین فرزندان شما دخترانتان هستند و در خصوص حفظ کرامت دختران تاکیدات زیادی داشتند ،اما امروز ما به کجا رفته ایم که با این همه سفارش و تاکید اکنون از اینها خیلی فاصله گرفته ایم .
وی اظهارکرد: نیاز اساسی دختران ما امروز دیده شدن است و تامین نیازهای دختران از سوی پدر و سپس از سوی مادر نیز ازمقوله های مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد ،حتی در این خصوص باید دید پدر و مادر امروز که خود دختر جوان دارند در دوران کودکی خودشان چقدر نیازهایشان تامین شده ،گاهی نیازهای این پدران و مادران بسته به شرایط زمانی شان رفع نشده و دخترجوان هم که درمعرض انواع و اقسام تبلیغات و داده های دنیای مدرن قرار می گیرد در سردرگمی قرار می گیرد و پدر و مادر و فرزندی که یکدیگر را درک نمی کنند و نتیجه آن می شود شکاف نسل .
وی ضمن تاکید به نقش مهمتر پدران در تامین نیاز و همین طور ارتباط مستمر و قوی تر با دختران شان گفت : باید یک سری از مسابل تربیتی برای خانواده ها بازخوانی وبازنگری شود.


telegram2 files