چاپ و تالیف کتب سرفصل جدید روانشناسی

چاپ و تالیف کتب سرفصل جدید روانشناسی

رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی گفت: نیمی از کتاب های مربوط به ۶۸ عنوان درسی کارشناسی روانشناسی چاپ شده و یا در حال ارزیابی، ویرایش و یا دردست اقدام است.

به گزارش سایک نیوز به نقل از مهر، علی فتحی آشتیانی با اشاره به کتاب هایی که در سازمان سمت در گروه روانشناسی منتشر شده و یا اینکه در دست نگارش و یا اقدام است افزود: تالیف کتاب در سازمان سمت برای ۶۸ عنوان درسی کارشناسی روانشناسی بعد از آنکه عناوین مذکور تصویب و برای اجرا به دانشگاه ها ابلاغ شد، آغاز شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در راستای شاخص های تحول، ۲ کتاب چاپ شده و حدود ۵ کتاب نیز در حال ویرایش است و به زودی ۷ کتاب در دسترس دانشجویان روانشناسی قرار می گیرد.

رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی ادامه داد:  همچنین ۱۱ کتاب در حال نگارش است و زمینه قرارداد تالیف  ۸ کتاب انجام گرفته و در دست اقدام است.

وی یاد آورشد: فعالیت های مربوط به ۵ کتاب نیز انجام گرفته و درحال ارزیابی است به عبارت دیگر نیمی از کتاب های مربوط  به ۶۸ عنوان درسی کارشناسی روانشناسی چاپ شده و یا در حال ارزیابی، ویرایش و یا دردست اقدام است.

آشتیانی با اشاره به فرایند چاپ کتاب روانشناسی در سازمان سمت گفت: ابتدا مولف و یا مولفانی را گروه برای کتاب مورد نظر انتخاب می کند و سپس با آن مولف وارد مذاکره می شود که آیا این آمادگی وجود دارد برای اینکه کتابی را تالیف کند.

وی افزود: بعد از توافق اولیه از فرد خواسته می شود سرفصل های کتاب را برمبنای برنامه جدید روانشناسی تهیه کرده و یک فصل را به عنوان نمونه برای گروه روانشناسی ارسال کند.

رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی اظهار داشت: یک فصل و سرفصل هایی که مولف به عنوان نمونه ارسال کرده است، در گروه روانشناسی بررسی می شود، اگر تایید شد با آن نویسنده که از اساتید دانشگاه است، قرار داد بسته می شود و وی برای نگارش کتاب آماده می شود.

وی ادامه داد: بعد ازاینکه نگارش کتاب انجام شد، دوباره این کتاب ارزیابی می شود و اگر در ارزیابی مشکلی نداشت به ویراستاری ارسال می شود.

آشتیانی خاطرنشان کرد: تمام کتاب های سمت ویراستاری فنی و تخصصی شده و سپس چاپ می شود و به صورت جدی برروی کتاب کار می شود و یک کتاب را یک بار گروه بررسی کرده و دوبار توسط متخصصان ارزیابی و بررسی می شود تا کار خوبی حاصل شود.

وی از اساتید دانشگاه‌های سراسر کشور دعوت کرد تا در راستای تالیف کتابهای روانشناسی برمبنای شاخص های تحول به گروه روانشناسی کمک کنند تا کتاب های مورد نیاز کارشناسی روانشناسی آماده شده و در دسترس دانشجویان و اساتید قرار گیرد.

رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی افزود: بعد از تالیف کتاب مقطع کارشناسی روانشناسی، تالیف کتاب در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در دستور کار قرار می گیرد.

وی افزود: در حال حاضر سرفصل های روانشناسی دین، روانشناسی صنعتی سازمانی، مشاوره خانواده، مشاوره مدرسه، مشاوره شغلی در مقطع کارشناسی ارشد تصویب شده و نیاز است که کتاب این عناوین درسی آماده تالیف شود بنابراین انتظار ما این است که اساتید دانشگاه های سراسر کشور در تالیف این کتاب ها به ما کمک کنند.

فتحی آشتیانی به کتاب هایی که چاپ شده یا در دست ویرایش و اقدام است اشاره کرد و افزود: کتاب آسیب شناسی اجتماعی و شیوه های تغییر رفتار چاپ شده و در دسترس دانشجویان است.

وی افزود: کتاب های نظریه‌های مشاوره در روان درمانی، اصول مشاوره و روان درمانی، روانشناسی سالمندی زیرچاپ هستند.

رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی ادامه داد: کتاب های روانشناسی شناختی، استرس و روش‌های مدیریت آن، روانشناسی اعتیاد، توانبخشی کودکان با نیاز های خاص، شخصیت، آسیب شناسی روانی، آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، ناتوانی های یادگیری، فیزیولوژی اعصاب و غدد و کاربرد کامپیوتر در روانشناسی درست نگارش است.

وی گفت: امیدواریم این کتاب ها تا آخر سال آماه شده و در دسترس دانشجویان قرار گیرد.

فتحی آشتیانی با اشاره به کتاب هایی که قرارداد آن بسته شده و در مرحله نهایی قرار دارد، گفت: کتاب روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه روانشناسی تحولی، تاریخ و مکاتب روانشناسی، اصول روانشناسی بالینی، فلسفه علم روانشناسی، روانشناسی کار و مدیریت، روانشناسی رفتار مصرف کننده، روانشناسی رسانه، راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی، روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان از جمله کتاب هایی است که سازمان سمت یا آنها را به پایان رسانده، یا در دست نگارش، اقدام و آماده سازی دارد.

وی درباره بودجه چاپ کتاب های مذکور نیز گفت: سمت محدودیتی در بودجه ندارد و بیشترین دغدغه آن مساله تالیف کتاب مناسب، به روز و در راستای مرزهای علم است.


telegram2 files