جلسه هیأت نظارت انتخابات شورای مرکزی در رابطه با روند رسیدگی انتخابات

جلسه هیأت نظارت انتخابات شورای مرکزی در رابطه با روند رسیدگی انتخابات

به گزارش خبرنگار سایک نیوز، دکتر مصباح، رییس هیات مرکزی نظارت چهارمین انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور طی جلسه ای که در ارتباط با انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی کشور صورت گرفت، بیان کرد: امروز تا آخر وقت اداری زمان دریافت شکایات است. آخر هفته نتایج قطعی اعلام می شود. ما به همه این موارد رسیدگی می کنیم.

وی ادامه داد: یکی از قوی‌ترین نظارت‌ها برای اجرای صحیح این انتخابات اعمال شد و مدعی آن هستیم که این انتخابات یکی از سالم‌ترین انتخاباتی بود که در مجمع‌های صنفی کشور انجام شده است.

رییس هیات نظارت بر چهارمین دوره انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسان سازمان نظام روانشناسی در ادامه ضمن بیان آنکه ۶۰ کاندیدا در این دوره از انتخابات شرکت کرده بودند، اظهار کرد: در ابتدا ۶۸ کاندیدا ثبت‌نام کردند که چهار نفر از آنها پیش از شروع انتخابات انصراف دادند و صلاحیت یک کاندیدا هم توسط هیات اجرایی محرز نشد و سه نفر آنها نیز مدارک ناقص ارائه داده بودند.

به گزارش خبرنگار سایک نیوز در جلسه رسیدگی به نحوه نظارت انتخابات شورای مرکزی عنوان شد: تا صورت جلسه رسمی شکایات به ما نرسد ما نمی توانیم اقدامی انجام دهیم. شمارش آرا به صورت شهر به شهر صورت گرفته اما باید به سازمان منتقل شوند تا تجمیع آرا صورت گیرد و در نهایت همه با هم اعلام شوند. هیچ عددی در رابطه با شمارش آرا در اختیار ما قرار نمی گیرد تا هیات اجرایی تایید نهایی را در اختیار ما قرار دهد.

دکتر مصباح افزود: تجمیع آرا و ارسال اسناد صندوق ها هنوز به هیات اجرایی نرسیده است. هیات اجرایی وظیفه شمارش آرا و هیات نظارت وظیفه نظارت بر صحت آرا را دارد. نتیجه اولیه تجمیع شده کل کشور تا فردا اعلام می شود. نتیجه قطعی نیز طبق آنچه که در جدول برنامه ریزی گفته شده تا آخر هفته اعلام می شود.

دکتر مصباح در پاسخ به خبرنگار سایک نیوز در ارتباط با بیانیه هایی که در رابطه با شکایات صورت گرفته در مورد نحوه نظارت بر روند انتخابات عنوان شده بود بیان کرد: ما در سازمان تعارفی نداشتیم و در جلسات مربوط به هیات نظارت ریاست سازمان که خود داوطلب انتخابات بودند حتی حضور نداشتند.

رئیس هیأت نظارت انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در ادامه عنوان کرد: همه اساتید و عزیزان بزرگوار و هیات اجرایی نیز از قوانین هیات نظارت پیروی کرده و مشکلی نداشتیم. بر اساس گزارش ناظرین ما، نظارت دقیق صورت گرفته و حتی ناظرین صندوق ها که دو نفر بودند، کاملا ناظر و مراقب آرا بودند.

به گزارش سایک نیوز، دکتر مصباح در رابطه با فضای مجازی و اظهارات برخی از داوطلبان در رابطه با روند نظارت انتخابات افزود: در فضای مجازی اگر در آن چیزی که متعلق به شما باشد که قبلا اعلام شده، اگر تخریب و توهینی صورت گرفته خود باید پاسخگو باشند. مسایل شخصی که در فضای مجازی منتشر شده، بیانیه ای که صادر شده، و صحبت های شخصی باید مستدل بوده و شکایات بر اساس متن قانون سازمان نظام، اعلام شود. رسیدگی به شکایات از فردا شروع می شود.

وی همچنین عنوان کرد: در نهایت شش روانشناس، پنج مشاور و سه بازرس انتخاب خواهند شد که این افراد طی نامه‌ای رییس سازمان نظام رواشناسی را به رییس‌جمهور معرفی و سپس شخص رییس‌جمهور، رییس سازمان را منصوب خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار سایک نیوز دکتر مصباح در پایان ادامه داد: هیچ کدام از داوطلبین نماینده ای برای صندوق ها اعلام نکرده بودند. دبیر و جانشین هیأت مرکزی نظارت هر دو نماینده تشکل های روانشناسی هستند.

دکتر مصباح، رییس هیات مرکزی نظارت چهارمین انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در نهایت اعلام کرد شاکیان به روند نظارتی انتخابات تا آخر وقت اداری امروز مهلت دارند شکایات خود را به سازمان ارسال نمایند.


telegram2 files