نتایج اولیه انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور اعلام شد

نتایج اولیه انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور اعلام شد

ضمن تشکر از حضور فعال روان‌شناسان و مشاوران، اساتید و گروه‌های انجمن‌های فعال در انتخابات که بر اساس تعهد ملی و علاقه حرفه‌ای در روز ۲۵ تیر ماه رأی خود را به صندوق ما و حوزه‌های رأی‌گیری در سراسر کشور ریختند، نتایج اولیه انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاورین کشور و نیز هیأت بازرسان به تفکیک روان‌شناسان، مشاوران و بازرسان و به ترتیب آراء (کل آراء ۳۳۱۸ ) خدمت جامعه محترم روان‌شناس و مشاور ارایه می‌گردد

بدیهی است  نتایج قطعی آراء در تاریخ ۳۱ تیر ماه پس از بررسی شکایات واصله در هیأت نظارت و تصمیم گیری توسط آن هیأت  اعلام خواهد شد.

 نتایج اولیه انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام روان‌شناسی و منتایج اولیه انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور اعلام شدشاوره کشور اعلام شد

نتایج اولیه انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور اعلام شد

نتایج اولیه انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور اعلام شد

از بین اسامی عنوان شده در نهایت شش روانشناس، پنج مشاور و سه بازرس انتخاب خواهند شد که این افراد طی نامه‌ای رییس سازمان نظام رواشناسی را به رییس‌جمهور معرفی و سپس شخص رییس‌جمهور، رییس سازمان را منصوب خواهد کرد.

رییس هیات نظارت بر چهارمین دوره انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسان سازمان نظام روانشناسی ضمن بیان آنکه ۶۰ کاندیدا در این دوره از انتخابات شرکت کرده بودند، اظهار کرد: در ابتدا ۶۸ کاندیدا ثبت‌نام کردند که چهار نفر از آنها پیش از شروع انتخابات انصراف دادند و صلاحیت یک کاندیدا هم توسط هیات اجرایی محرز نشد و سه نفر آنها نیز مدارک ناقص ارائه داده بودند.


telegram2 files