اعلام فهرست نهایی اسامی داوطلب شرکت در انتخابات

اعلام فهرست نهایی اسامی داوطلب شرکت در انتخابات

فهرست نهایی اسامی داوطلب شرکت در چهارمین دوره انتخابات شؤرای مرکزی و هیأت بازرسان به شرح زیر اعلام می گردد:

 

 

فهرست بازرسان داوطلب در انتخابات چهارمین دوره شورای مرکزی و هیأت بازرسان

اعلام فهرست نهایی اسامی داوطلب شرکت در انتخابات

فهرست روانشناسان داوطلب شرکت در انتخابات چهارمین دوره شورای مرکزی و هیأت بازرسان

اعلام فهرست نهایی اسامی داوطلب شرکت در انتخابات

فهرست مشاوران داوطلب شرکت در انتخابات چهارمین دوره شورای مرکزی و هیأت بازرسان

اعلام فهرست نهایی اسامی داوطلب شرکت در انتخابات

لازم به ذکر است در یکصد و هفتادمین جلسه شورای مرکزی مورخ ۹۵/۳/۲۴ مصوب شد با توجه به انجام انتخابات شورای مرکزی در تاریخ ۹۵/۴/۲۵ کسانی که قصد عضو شدن و تمایل به رای دادن به کاندید مورد نظر خود را دارند صرفا تا تاریخ ۹۵/۴/۱۷ می توانند عضو شوند.

در هفته تبلیغات از تاریخ ۹۵/۴/۱۷ تا ۹۵/۴/۲۶ هیچگونه ثبت نامی صورت نمی گیرد.
همچنین شورای مرکزی تصویب نمود برای عضویت صورتجلسه دفاع ملاک نمی باشد و باید حداقل مدرک موقت فرد متقاضی اخذ شود.


telegram2 files