چند راه ساده برای ارتقاء زندگی شخصی

چند راه ساده برای ارتقاء زندگی شخصی

به گفت‌وگوهای خودمان با خودمان خوب گوش بدهیم که چقدر درست هستند. گفت‌وگوهای منفی را به حالت مثبت تغییر دهیم و برای این تغییر نقشه بکشیم.

به گفت‌وگوهای خودمان با خودمان خوب گوش بدهیم که چقدر درست هستند. گفت‌وگوهای منفی را به حالت مثبت تغییر دهیم و برای این تغییر نقشه بکشیم.

رو به جلو حرکت کنیم.

از اشتباه‌هاتمان یاد بگیریم تا خطاهای گذشته را مدام با خودمان تکرار نکنیم.

اجازه ندهیم رفتارهای دیگران مزاحم صلح درونی‌مان شود.

با پرورش توانمندی‌ها، انعطاف‌پذیری بیشتری پیدا می‌کنیم.

با زمان حکیمانه برخورد کنیم.

مداومت بر یک کار کوچک ولی روزانه، در نهایت زندگی ما را قوت و تعادل می‌بخشد.

همواره درباره سلامتی چیزهای جدیدی بیاموزیم.

کارکردن روی پروژه‌های حاضر برای آینده‌مان مفید است.

گفت‌وگوی درونی منفی را رها کنیم.

به گفت‌وگوهای خودمان با خودمان خوب گوش بدهیم که چقدر درست هستند.

گفت‌وگوهای منفی را به حالت مثبت تغییر دهیم و برای این تغییر نقشه بکشیم.

تغییرات را کم به کم وارد زندگی کنیم.

نمی‌توانیم ناگهان تغییرات بزرگ ایجاد کنیم؛ اما می‌توانیم روی یک تغییر کوچک تا رسیدن به نتایج بزرگ پافشاری کنیم.

ما همواره انگیزه نداریم! پس ثبات قدم در این مسیر مهم‌تر است.

بهترین زندگی‌مان را زندگی کنیم.

با خودمان صادق باشیم تا بتوانیم آن‌طور که دوست داریم زندگی کنیم.

مهم است کاری که می‌کنیم، برایمان رضایت‌بخش باشد.

به راه خود ادامه داده و به بقیه نشان دهیم که می‌توان به رؤیاها رسید.

به مسیر خود بازگردیم.

اگر از مسیر بازماندیم، امکان برگشت هست.

اگر به جاده خاکی زدیم، راه برگشت را پیدا کنیم و طبق نقشه پیش برویم.

روی نقاطی که باعث خطارفتن شده‌اند کار کنیم تا دوباره دچارشان نشویم.

خودمان را دوست داشته باشیم.

ما همه با هم فرق داریم. پس مقایسه کارآمد نیست.

خوشبختی و شادی درونی ما انعکاسی از ظهور بیرونی ماست.

به گزارش وب گاه تبیان، آشوب درونی‌مان را احساس و به نظم و بروز بیرونی هم توجه کنیم.

telegram2 files