آیا هر گرفتگی خلق در این فصل ناشی از تغییرات فصلی است؟

آیا هر گرفتگی خلق در این فصل ناشی از تغییرات فصلی است؟

اختلال عاطفی – فصلی (SAD) که به آن افسردگی فصلی نیز می‌گویند با تغییرات فصلی و معمولا با شروع پاییز ایجاد می‌شود. این افسردگی فصلی در زمستان پیش از پایان بهار شدت می‌گیرد اما آیا هر خلق گرفته و افسردگی در این فصل ناشی از تغییرات فصلی است؟

دکتر علی ناظری روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه در این باره، اظهار کرد: تجربه حالات خُلقی و احساسات گوناگون به صورت طبیعی در انسان وجود دارد و یکی از مهمترین و شناخته شده ترین آن هم حالت اندوه و غم و خُلق گرفته است که هر انسانی در طول زندگی کمابیش تجربه می کند.

وقتی صحبت از بیماری و اختلال در اعصاب و روان در افراد می شود منظور، حالات تشدیدشده‌تر و دارای یک مدت زمان مشخص و ادامه دار و تأثیرگذاری آن حالات بر رفتار و زندگی روزمره و عملکرد شخصی و شغلی و اجتماعی افراد است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: اختلال و بیماری افسردگی زمانی است که برخی از حالات مانند غم و اندوه که به طور طبیعی در فرد وجود دارد حالت شدیدتر و طولانی تری پیدا کند ضمن اینکه یک سری نشانه های ویژه هم دارد مانند عدم انگیزه فرد برای تلاش و فعالیت در زندگی و دست دادن حالت پوچی به آینده و یا حالت سرزنشگری افراطی به گذشته.

گاهی اوقات بیماری افسردگی در یک سری از افراد به صورت غم و خلق گرفته بروز پیدا نمی کند و ممکن است بیشتر حالت عصبیت و پرخاشگری و اضطراب شدید داشته باشند.

ممکن است سن و سال و فرهنگ های مختلف و تحصیلات نیز در بروز نشانه های افسردگی تأثیر بگذارند بطوری که ما همیشه با یک فرد افسرده اندوهگین مواجه نباشیم.

وی با بیان اینکه فصل بهار و پاییز به دلیل اینکه میزان دریافت نور خورشید و ساعات روز و شب تغییر می کند تاثیراتی بر کارکرد مغز دارد و منجر به خلق گرفته شود گفت: کسانی که سابقه مشکلات خانوادگی و روانپزشکی دارند ممکن است حالت های بی انگیزگی و تنبلی و گوشه نشینی را بیشتر در خود احساس کنند.

خلق گرفته و روحیه غمگین بر رفتارهای مختلف انسان مانند ابراز احساسات و هیجانات، توان برنامه ریزی ذهن و همچنین انگیزه پیدا کردن راه حل برای مشکلات تأثیر منفی می گذارد و وقتی افراد به حالت طبیعی برمی گردند راه حل های بهتری برای مشکلات خود پیدا می کنند.

حالت غم و اندوه در حالت متعادل و برای اینکه انسان خودش را با ماهیت دنیا سازگار کند امر نامطلوبی نیست البته به شرطی که به بیماری مزمن تبدیل نشود و ادامه پیدا نکند.

telegram2 files