غوغای مغز در یک ثانیه

غوغای مغز در یک ثانیه

سایک نیوز به نقل از ایسنا: تحقیق جدید دانشگاه آیووا آمریکا، بینش‌های شگفت‌انگیزی را در مورد اینکه چگونه مغز انسان اشتباهات را پردازش می‌کند و از آنها درس می‌گیرد، پرده‌برداری کرد؛ نتایج این تحقیق نشان‌دهنده پیشرفت قابل‌توجهی در درک ما از فرآیندهای شناختی است.

تحقیق پروفسور یان وسل از دپارتمان علوم روان‌شناسی و مغز نشان می‌دهد که مغز می‌تواند در عرض یک ثانیه، بین نتایج ناشی از خطای انسانی و نتایجی که شخص مستقیما مسئول آن نیست، تفاوت قائل شود و این قابلیت گواهی بر قدرت پردازش پیچیده و سریع ذهن انسان است.

متخصصان دریافتند که وقتی مغز نتیجه‌ای را ناشی از یک خطای انسانی تشخیص می‌دهد، درگیر فرآیندهای دیگری برای فهرست‌بندی این خطا و انتقال آن به بدن می‌شود. این واکنش برای جلوگیری از تکرار یک اشتباه، بسیار مهم است.

کارشناسان اظهار کردند که جنبه جدید در مورد این مطالعه این است که مغز می‌تواند به سرعت تشخیص دهد که آیا یک پیامد نامطلوب ناشی از یک خطای انسانی است یا به دلیل چیز دیگری و اگر مغز متوجه شود که یک خطا علت بوده است سپس فرآیندهای اضافی را برای جلوگیری از خطاهای بیشتر آغاز می‌کند که اگر نتیجه به دلیل اقدام خودش نباشد، این کار را انجام نخواهد داد.

گروه تحقیقاتی از یک رویکرد نوآورانه استفاده کرد که شامل ۷۶ بزرگسال جوان بود.

یافته کلیدی، توانایی مغز برای تمایز بین نتایج استاندارد و غافلگیرکننده در حدود یک ثانیه بود. علاوه بر این، در موارد خطای انسانی، مغز برای دو تا سه ثانیه بیشتر فعال باقی می‌ماند که نشان‌دهنده یک فرآیند یادگیری است.

این تحقیق نشان می‌دهد که مغز واقعاً بین خطاها و سایر پیامدها تفاوت قائل می‌شود و به‌طور مؤثر این اطلاعات را در سراسر بدن برای پاسخ‌های انطباقی به اشتراک می‌گذارد. این مورد نشان می‌دهد که ما در مغز انسان سیستم‌های خاص و مختص به خطا داریم که خطاهای عملی ما را که باعث واکنش‌های انطباقی می‌شوند، مانند کند کردن راهبرد اقدامات در حال انجام، شناسایی می‌کنند.

این مطالعه نه تنها توانایی قابل توجه مغز انسان برای تشخیص و یادگیری از اشتباهات را روشن می‌کند، بلکه راه‌هایی را برای تحقیقات بیشتر در علوم شناختی و علوم اعصاب باز می‌کند و بر پیچیدگی و سازگاری ذهن انسان در پیگیری مداوم دقت و کارایی تأکید دارد.

telegram2 files