جنجال بر سر مالکیت روانشناسی بالینی

جنجال بر سر مالکیت روانشناسی بالینی
قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به آخرین وضعیت اختلاف وزارت علوم در مقابل وزارت بهداشت، درباره رواشناسی بالینی گفت: افراد فارغ التحصیل رشته روانشناسی بالینی، صرف نظر از دانشگاهی که در آن به تحصیل پرداخته اند، باید از توانمندی لازم برخوردار باشند.

دکتر حمید اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد:

بحث و تبادل نظر درباره رشته های بین رشته ای مشترک با وزارت علوم همچنان ادامه دار است، با توجه به آنکه هنوز به جمع بندی کامل نرسیده ایم، به بحث و تبادل نظر با این وزارتخانه ادامه می دهیم.

وی افزود: در حال حاضر برخی رشته ها هستند که در دانشگاه های وابسته به دو وزارتخانه ارائه می شوند. مانند مهندسی بیمارستانی. این مدل رشته ها بیشتر پایه، علوم فنی و مهندسی دارند و وزارت بهداشت هم می پذیرد که این رشته ها باید در دانشگاه های وزارت علوم ارائه شود.

اکبری خاطرنشان کرد: برخی از رشته ها هم هستند که وزارت علوم با وزارت بهداشت توافق کرده است که این رشته ها متعلق به وزارت بهداشت است و وزارت علوم به آنها وارد پیدا نکند.

وی با اشاره به رشته روانشناسی بالینی که محل اختلاف میان دو وزارتخانه است گفت: در مورد این رشته هنوز توافق حاصل نشده است و باید ساماندهی شود. معتقد هستیم که جدای از محل اجرای رشته، آن رشته باید از برنامه درسی و شرایط و ضوابط کافی و لازم برخوردار باشد. ضمن اینکه این رشته بخش بالینی داردکه در طی آن، دانشجو باید برای آموزش و انجام فعالیت های بالینی در بیمارستان هم آموزش ببیند که همه دانشگاه های وزارت علوم چنین امکانی را ندارند.

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت افزود: اگر به توافق برسیم و قرار باشد رشته روانشناسی بالینی همچنان در وزارت علوم هم ارائه شود، باید با توافق با بیمارستان ها و دانشکده های وابسته به وزارت بهداشت، وظایف مربوط به حضور بالینی دانشجو را فراهم آورد تا به نتیجه مطلوب برسیم.

وی گفت: آنچه در وزارت بهداشت از اهمیت برخوردار است،  روانشناسی بالینی با کیفیت است. ما به دنبال این که این رشته در کجا ارائه می شود،نیستیم اما می خواهیم مردم خیال شان راحت باشد که دانش آموخته روانشناس بالینی، از توانایی لازم برخوردار است. البته بحث وزارت علوم هم همین است. در واقع صرف نظر از محل تربیت و آموزش، فرد باید توانمندی داشته باشد.

اکبری در ادامه گفت: نکته مهم این است که باید مشخص باشد که چه کسی در قبال جامعه مسئول است.  متولی سلامت جامعه وزارت بهداشت است و رشته ای که به سلامت بر می گردد باید در این وزارتخانه باشد و از پتانسیل های بخش های دیگر استفاده کند.


telegram2 files