کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک

کارشناسی ارشد « روانشناسی بالینی کودک » برای اولین بار درکشور راه اندازی می شود. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با انجام مراحل اجرایی و تخصصی، درصدد راه اندازی دوره کارشناسی ارشد “روانشناسی بالینی کودک” می باشد.

مدیر گروه آموزشی روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دکتر بهروز دولتشاهی با اعلام این مطلب گفت: با توجه به وجود مشکلات رفتاری در کودکان و ضرورت پرداختن به بهداشت روان آنان و همچنین ضرورت آموزش والدین برای پیشگیری و تامین بهداشت روان فرزندانشان، راه اندازی این دوره و تربیت نیروهای متخصص در این بخش ضروری است.

دولتشاهی با بیان اینکه مشکلات اضطرابی و ارتباطی، در میان مشکلات رفتاری کودکان،  به ویژه با والدین، شایع تر می باشد، ادامه داد: در صورت راه اندازی این رشته در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سالیانه بین ۶ تا ۱۰ دانشجو از میان فارغ التحصیلان کارشناسی روانشناسی در این مقطع پذیرش خواهند شد.

بهروز افزود: با توجه به امکانات و پتانسیل خوب علمی و عملی در این دانشگاه و مرکز آموزشی – درمانی روانپزشکی رازی (امین آباد) که بزرگترین مرکز درمانی روانپزشکی کشور و منطقه خاورمیانه است ، امیدواریم مجوز لازم برای تربیت نیروی متخصص بخش روانشناسی بالینی کودک را دریافت کنیم .


telegram2 files