بی دی اس ام (BDSM) چیست؟

بی دی اس ام (BDSM) چیست؟

سایک نیوز به نقل از روان آرام: به رابطه جنسی خشونت آمیز، رابطه بی دی اس ام (BDSM) می گویند. در این نوع رابطه جنسی نیز از خشونت های فیزیکی و کلامی استفاده می گردد. به نوعی که انگار طرفین نقش ارباب و برده را دارند.

فرضا از جمله رفتارهایی که در رابطه بی دی اس ام انجام می گیرد بستن دست ها و پاها و سیلی زدن شخص و..می باشند.

در این نوع رابطه طرفیت تمایل دارند که این رفتارهای خشونت آمیز را نیز تجربه نمایند.

در ارائه پاسخ به سوال رابطه بی دی اس ام (BDSM) چیست؟ باید به رفتارهای ذیل اشاره کنیم که می توانند شناخت از رابطه بی دی اس ام را برایتان بهتر سازند.
فرد علاقمند است شخص مقابل خود را مطیع خود سازد چرا که این دید را دارد که وقتی میزان رابطه شان عمیق تر باشد نظم بیشتری هم ایجاد می گردد.

رابطه بی دی اس ام نیز به نوعی رابطه ارباب برده ای می باشد که فرد ارباب به برده قلدری می کند و به نوعی یکی از این افراد از درد کشیدن و تنبیه شدن یا حتی تنبیه کردن نیز لذت بسیاری می برد.

فرد ارباب علاقه دارد که شخص مقابل را از لحاظ فیزیکی محدود سازد تا رابطه جنسی بینشان لذت بخش تر گردد فرضا بستن دست و پاهای شخص و آزادی بیشتر در اعمال پوزیشن های جنسی.

منظور از BDSM چیست؟

حروف اول BDSM نیز ویژگی های رابطه جنسی خشونت آمیز را نشان می دهد.

 • B: Bondage
 • D: Discipline
 • S: Sadism
 • M: Masochism

B بردگی یعنی آزادی فرد محدود می شود فرضا دست و پاهای وی بسته می شود.

D منظور از نظم یعنی قوانینی که مشخص شده بوده و دو طرف بر سر اجرایی نمودن این قوانین با یکدیگر به تفاهم رسیده اند تا در حین رابطه جنسی نیز این قوانین را اجرایی نمایند..

S منظور نیز سادیسم جنسی می باشد که به آن آزاری جنسی هم می گویند که نوعی انحراف جنسی محسوب می گردد که فرد زمانی که به شریک جنسی یا همسر خود آسیب روانی یا فیزیکی می رساند نیز لذت می برد.

M در این بخش اشاره به مازوخیسم جنسی است که منظور از خودآزاری جنسی بوده و فرد مبتلا به انحراف جنسی می باشد که فرد علاقه دارد حین رابطه جنسی نیز اذیت شده و تحت فشار قرار گیرد زیرا از این امر لذت می برد.

انواع رابطه بی دی اس ام چیست؟

در این نوع رابطه جنسی نیز یکی از زوجین کنترل گر و دیگری مطیع می باشد.

چه بسا برخی انواع رابطه بی دی اس ام نیز عبارتند از:

 • اسیر بودن
 • سادیسم
 • بردگی به صورت جنسی
 • تحقیر کردن
 • ضربه زدن
 • مازوخیسم
 • و..

فرایند رابطه بی دی اس ام چیست؟

افرادی که به تازگی شروع به رابطه بی دی اس ام می کنند نیز عموما مراحل ذیل را در برقراری رابطه جنسی نیز اعمال و اجرایی می سازند..

 • کشیدن موها
 • فشار و ضربه به اندام های بدن
 • بستن دست ها و پاها
 • دخول سریع
 • توهین کلامی
 • آسیب فیزیکی
 • تحقیر کردن
 • بستن چشم ها
 • و..

علل تمایل به برقراری رابطه بی دی اس ام (BDSM) چیست؟

 • تجربه جنسی نامطلوب

افرادی که به برقراری رابطه جنسی بی دی اس ام متمایل هستند نیز اغلب در روابط جنسی قبلی خود نیز مورد سوءاستفاده قرار گرفته بودند به همین سبب دوست دارند در روابط جنسی بعد خود مطیع فردی دیگر باشند.

 • افزایش احتمال باروری

برخی افراد بر این باور هستند که رابطه جنسی بی دی اس ام لذت بیشتری داشته به همین سبب می توانند انزال یا ارگاسم بهتری را حین رابطه جنسی نیز تجربه نمایند و بدین سبب احتمال باروری نیز بیشتر می گردد.

 • تقلید از فیلم های پورن

تماشای عکس ها و فیلم های پورن نیز می توانند تاثیر بسیاری بر رابطه جنسی افراد نیز داشته باشند. فرضا زمانی که تجارب اولیه رابطه جنسی افراد باشد عموما علاقه مند هستند که به مانند محتواهای جنسی پورن و..عمل کنند و نسبت به انجام رفتارهای رابطه جنسی خشونت آمیز نیز متمایل باشند.

مزایا و معایب رابطه جنسی بی دی اس ام

زمانی می توانیم بگوییم رابطه جنسی بی دی اس ام می تواند مزایایی را با خود به همراه داشته باشد که رفتارهای مورد نظر نیز به صورت موقتی انجام گیرند چه بسا رابطه جنسی بی دی اس ام با تحقیر و ضربه به اندام ها و..همراه است و این نیز سبب می گردد که به میزان شدت آن توجه زیادی داشت.

ولیکن باید توجه داشت رابطه جنسی بی دی اس ام در صورتی که بیش از حد تکرار شود نیز خطرات و معایب بسیاری را به همراه دارد چه بسا مرز بین لذت و کینه دوزی در رابطه های بی دی اس ام خیلی کم می باشد.

مزایای رابطه خشونت آمیز بی دی اس ام چیست؟

 • اضطراب و استرس کاهش می یابد
 • زن و مرد نسبت به قضاوت دران حساسیت کمتری پیدا می کنند
 • افراد بیشتر برونگرا هستند
 • زن و مرد نسبت به یکدیگر احساس امنیت می کنند
 • وظیفه شناسی بیشتری دارند
 • و..

معایب رابطه جنسی بی دی اس ام

 • در صورتی که رابطه جنسی بی دی اس ام به صورت مفرطی تکرار گردد مشابه تجاوز جنسی می گردد
 • واژن دچار سوزش می گردد
 • فرد مطیع در رابطه جنسی تحقیر می شود
 • احتمال زخمی شدن بسیار زیاد است
 • دردهای فیزیکی مثل درد کمر
 • ممکن است به فرد مطیع آسیب بسیاری وارد شده و حتی خطر مرگ افزایش یابد
 • آلت تناسلی دچار شکستگی می گردد
 • مجاری ادرار دچار عفونت می شود
 • ممکن است زوجین دچار احساس گناه شوند
 • و..

رابطه جنسی بی دی اس ام اختلال محسوب می شود؟

با اطلاعاتی که ارائه گردید می توان دریافت که رابطه جنسی خشونت آمیز می تواند برای هر یک از طرفین در رابطه جنسی نیز درد و آسیب را به همراه داشته باشد.

به همین سبب مهم است پیش از رابطه جنسی بی دی اس ام هر دو فرد با یکدیگر صحبت کرده و در خصوص برقراری رابطه بی دی اس ام به اتفاق نظر برسند.

در صورتی که هر یک زوجین از از این بابت رضایت خاطر نداشته باشد اختلالاتی به اسم سادیسم و مازوخیسم جنسی ایجاد می گردند که نوعی انحرافات جنسی محسوب می شوند.

باورهای غلطی که درباره رابطه بی دی اس ام وجود دارد.

 • همه منفعت ها در این رابطه به مردان می رسد
 • روابطی که مبتنی بر این نوع رابطه جنسی هستند کارآمد نیستند
 • افراد متمایل به رابطه جنسی بی دی اس ام به صورت مستمر در حال برقراری رابطه جنسی هستند
 • افراد علاقمند به این نوع رابطه علاقه ای به برقراری رابطه جنسی عادی ندارند
 • افراد درگیر به این رابطه احترامی به یکدیگر نمی گذارند
 • رابطه بی دی اس ام تنها بین غریبه ها برقرار می شود
 • تمام قدرت در حین رابطه جنسی به دست فردی است که نقش ارباب را دارد
 • و..

آیا روابط جنسی خشونت آمیز قابل درمان هستند؟

پیشتر اشاره نمودیم تا زمانی که زن و مرد هر دو از این نوع رابطه جنسی رضایت خاطر داشته باشند این نوع رابطه اختلال محسوب نمی گردد اما اگر یکی از آن ها به این نوع سکس متمایل بود بهتر است از جلسات مشاوره جنسی بهره مند گردید.

همانطور که بیان نمودیم روابط جنسی خشونت آمیز نیز ترکیبی از سادیسم و مازوخیسم می باشند که درمانگران جهت درمان مازوخیسم جنسی نیز از دارو درمانی و روان درمانی بهره می گیرند.

روان درمانی نیز سبب می گردد که فرد بتواند با کمک درمانگر ریشه رفتارهای خود را که سبب آزردگی وی یا اطرافیان می شوند دریافته و به حل آن ها بپردازند..فرضا در درمان شناختی رفتاری نیز فرد درمی یابد چگونه می تواند امیال جنسی خود را حین رابطه جنسی به خوبی کنترل و مدیریت نماید.

جالب توجه است در دارو درمانی از داروهایی استفاده می شود که به سبب آن ها میل جنسی نیز کاهش می یابند.

منظور از انحرافات جنسی چیست؟

زمانی که فرد به سبب افکار یا حتی رفتارهایی به شدت تحریک می شوند و به سبب آن افکار و رفتارها در روابط بین فردی خود و حتی سایر جنبه های زندگی خود مثل شغل و تحصیل دچار مشکل می شوند نیز یعنی دچار انحرافات جنسی نیز هستند.

باید توجه داشت که انحرافات جنسی نیز می توانند علاوه بر دیگران به خود افراد آسیب بزنند و حتی اگر در زمان مناسب درمان نشوند نیز ممکن است همیشگی باشند..

در ادامه تکمیل سوال بی دی اس ام (BDSM) چیست؟ قصد داریم به برخی انواع انحرافات جنسی اشاره کنیم.

انحرافات جنسی و انواع آن ها

به توضیحی در خصوص انحرافات جنسی اشاره کردیم و حال زمان آن است که به انواع آن انحرافات هم بپردازیم.

۱.پدوفیلیا

در این نوع انحراف جنسی نیز فرد علاقه به برقراری رابطه جنسی با کودکان دارد.

۲.سادیسم جنسی

فرد از اینکه دیگران در درد و رنج باشند لذت زیادی می برد.

۳.عورت نمایی

این نوع اختلال به معنای نمایشگری جنسی می باشد که فرد آلت تناسلی خود را نیز به نمایش دیگران می گذارد.

۴.مرده خواهی

این انحراف جنسی نیز بدین گونه است که فرد به جسد فرد فوت شده نیز تمایل جنسی دارد که به آن نکروفیلیا می گویند.

۵.مازوخیسم جنسی

فرد از اینکه در حین رابطه جنسی درد و رنج بکشد لذت زیادی می برد.

۶.فتیشیسم

در این نوع انحراف جنسی فرد به سبب یکی از اعضای غیر جنسی بدن نیز تحریک می گردد فرضا پا

و..

جالب توجه است که انحرافات جنسی در اکثر مواقع در مردان دیده شده و حتی افرادی که دچار انحراف جنسی هستند بیش از یک نوع انحراف جنسی را دارند.عموما افرادی که دچار انحرافات جنسی هستند مبتلا به اختلالات شخصیت خودشیفته یا ضد اجتماعی هستند.

درمان بی دی اس ام

بسیار مهم است که در زمان مناسب جهت درمان رابطه جنسی بی دی اس ام اقدام نمود چرا که در صورت عدم توجه به این مسأله و افراطی بودن بی دی اس ام بین زوجین، این رابطه می تواند معایب و خطرات بسیاری را برای ایشان به همراه داشته و همیشگی باشد.

تا زمانی که زوجین با این رابطه مشکلی نداشته باشند اختلال محسوب نمی گردد ولیکن در صورت افراط و عدم رضایت یکی از زوجین این نوع رابطه اختلال محسوب می گردد.

telegram2 files