راه اندازی رشته علوم شناختی – زبان شناسی

راه اندازی رشته علوم شناختی – زبان شناسی

راه اندازی رشته علوم شناختی – زبان شناسی در مقطع دکتری به تصویب شورای دانشگاه تربیت مدرس رسید.

مدیر دفتر برنامه ریزی، سعید مینایی، گسترش و بازنگری دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به لزوم راه اندازی دوره دکتری علوم شناختی – زبان شناسی در این دانشگاه گفت: هدف از تاسیس این رشته را می توان تربیت محقق و متخصص در زمینه علوم شناختی زبان عنوان کرد به گونه ای که از طریق بازبینی و بازتعریف مدل های مختلف شناختی، ‌ به تحلیل زبان به عنوان قوایی زیستی- اجتماعی فرهنگی بپردازد.

وی افزود: این رشته نه تنها به ماهیت زبان انسان پی می برد بلکه زمینه لازم را برای فهم و شناخت سایر قوا و کارکردهای شناختی وی در ابعاد نظری و کاربردی فراهم می آورد.

مدیر دفتر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: دانش آموختگان این رشته قادر خواهند بود به نظریه پردازی، بازبینی و بازتعریف نظریه ها و مدل سازی در چارچوب کلان علوم شناختی زبان بپردازند و تحلیل های مرتبط با حوزه های شناختی را به کار برده و از این طریق در پژوهش خود به تعامل با دانشمندان سایر رشته های علوم شناختی بپردازند.

در این جلسه پس از بحث و بررسی اعضای شورا راه اندازی دوره دکتری رشته علوم شناختی زبان شناسی با اکثریت آرا به تصویب رسید.


telegram2 files