روانشناسی هیجانات «چهارشنبه سوری»/ هیجان طلبی یا حس دلهره خواهی؟!

روانشناسی هیجانات «چهارشنبه سوری»/ هیجان طلبی یا حس دلهره خواهی؟!

سایک نیوز به نقل از خبربان: هیجان طلبی یک صفت پایدار است که اگر در فردی به وجود آید زیست شیمی مغز او با دیگران متفاوت می شود و یک سبک جدید زندگی به وجود می آورد اما آتش بازی در چهارشنبه سوری یک نوع حس دلهره خواهی است که با هیجان متفاوت است.

فرزانه افشاری کارشناس مشاور مرکز «آرامش» پلیس اصفهان می گوید: آنچه به عنوان پدیده آزاد در چهارشنبه آخر سال دیده می شود یک رفتار هیجانی شدید میان مردم است که اقشار مختلفی از گروه های سنی مختلف را می توانید ببینید که در این مراسم شرکت می کنند ولی در داشتن هیجان در بین آن ها شکی ندارید.

وی می افزاید: هیجان پدیده ای است چند مولفه ای که شما از یک طرف با حالتی عاطفی و ذهنی مواجه هستید که باعث می شوند به شیوه خاصی احساس کنید و از طرف دیگر یک سری هم پاسخ های فیزیولوژیک دارید. بیشتر هیجانات کارکردی هستند یعنی یک نمود بیرونی دارند و اجتماعی هستند وقتی ما با پدیده ای چند مولفه ای مواجه هستیم تعریف مشکل می شود.

افشاری درادامه این گونه توضیح می دهد: یکی از مشکلات ما در هیجانات جمعی این است که در توصیف دچار مشکل هستیم. در ادبیات روانشناسی هیجانات، خوشحالی حسی است که فرد از برداشتن به سمت هدفش کسب می کند در بحث خوشحالی به عزت نفس و خودپنداری مثبت می رسیم. سوال اساسی این است که مراسم چهارشنبه آخر سال با قدمتی طولانی آیا حسی مثبت به انسان می دهد؟.

وی ادامه می دهد: از نظر روانشناسان آتش بازی در چهارشنبه آخر سال یک نوع حس دلهره خواهی است که با هیجان متفاوت است. هیجان طلبی یک صفت پایدار است که اگر در فردی به وجود آید زیست شیمی مغز او با دیگران متفاوت می شود و یک سبک جدید زندگی به وجود می آورد. اما ما در چهارشبه آخر سال دلهره خواهی را می بینیم در حالی که به دنبال چیز دیگری هستیم.

وی تاکید می کند؛: یکی از اثرات هیجان های منفی این است که آدمی را در فشار می گذارد تا به شیوه های خاص عمل کند هنگام خشم بجنگد، هنگام ترس بگریزد و… به عبارت دیگر هیجان های منفی موجب محدود شدن تفکر و عمل آدمی می شود. در حالی که چهارشنبه آخر سال با کارهای خطرناک و استرس برانگیر همراه است که چیزی را به دنبال ندارد.

در جامعه امروزی آن چه بیشتر مشاهده می شود درباره ی نوجوانان و انجام اعمال خطرناک می باشد بروز هیجان ها در هر سنی وجود دارد اما چون سنین نوجوانی و جوانی بیشتر گرایش به همسالان وجود دارد می توان دید اما همین سنین نیاز به تخلیه هیجانی دارند و اصول صحیح آن این است که به هر نحوی تخلیه شوند.

والدین و دیگر اطرافیان در این امور نقش اساسی را بازی می کنند تا بتوانند به فرزندان خود راه های مدیریت هیجان را آموزش دهند و جامعه آنها را به سمتی هدایت کند که از راه های موثر و بهتر و بدون خطری هیجان خود را خالی کند.

telegram2 files