۲۷۰ مرکز مشاوره در خوابگاه ها فعال هستند

۲۷۰ مرکز مشاوره در خوابگاه ها فعال هستند

۲۷۰ مرکز مشاوره در خوابگاه ها فعال هستند. مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان برنامه های این دفتر را در هفته خوابگاه ها تشریح کرد و گفت: بیش از ۲۷۰ مرکز مشاوره در خوابگاه ها فعال هستند.

مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان، حمید یعقوبی، با اشاره به برنامه مرکز مشاوره و سلامت وزارت علوم در هفته خوابگاه ها گفت: مرکز مشاوره و سلامت وزارت علوم تحقیقات و فناوری هر ساله برای هفته خوابگاه ها یک سری پوستر و شعار نوشت بهداشت و روانی  منتشر می کند که امسال نیز این پوستر و شعار نوشتها را منتشر کرده است.

یعقوبی در ادامه گفت: همچنین یک ویژه نامه به مناسبت هفته خوابگاه‌ها منتشر می شود همچنین یک روز در هفته خوابگاه ها به روز مشاوره و سلامت اختصاص داده شده است که مراکز مشاوره و مراکز بهداشت با اعزام سخنران و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ در خوابگاه ها در این روز فعال هستند.

درباره این سئوال که چه تعداد مرکز مشاوره در خوابگاه ها فعال هستند، مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان افزود: در بیش از ۲۷۰ خوابگاه، شعبه مرکز مشاوره فعال است.

حمید یعقوبی اینچنین ادامه داد: البته هنوز هستند خوابگاه هایی که شعبه مرکز مشاوره نداشته باشند و باید این ۲۷۰ شعبه گسترش یابد.


telegram2 files