سامانه دیده‌بانِ بهزیستی، سامانه بررسی صلاحیت مراکز مشاوره کشور

سامانه دیده‌بانِ بهزیستی،  سامانه بررسی صلاحیت مراکز مشاوره کشور

سایک نیوز به نقل از ایرنا مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور گفت: درصورتی که مردم بخواهند صلاحیت مراکز مشاوره و صحیح بودن مجوز آنها را کنترل کنند می‌توانند به سامانه دیده‌بان بهزیستی مراجعه کنند، درآنجا به هر شکایت یا ابهامی درمورد خدمات مراکز بهزیستی، رسیدگی می‌شود.

بهزاد وحیدنیا در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به سوء استفاده از حوزه روانشناسی در فضای مجازی، افزود: مردم هنگام مراجعه به مراکز مشاوره باید دقت کنند و مطمئن باشند که مرکز، مجوز معتبری از دولت دارد و پروانه فعالیت، پروانه مسئول فنی، لیست روانشناسان و مشاوران و تعرفه خدمات روانشناختی حتما باید در آن مرکز نصب شود.

وی اضافه کرد: افراد حتی قبل از مراجعه به مرکز مشاوره می‌توانند به سایت مشاوره بهزیستی https://moshavereh.behzisti.ir/  مراجعه کنند و در قسمت “لیست مراکز”، نزدیک‌ترین مرکز به آدرس محل زندگی خود را پیدا کنند و می‌توانند اسامی روانشناسان را مشاهده کرده و برای مشاوره وقت بگیرند.

مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تشکیل پرونده های الکترونیکی براساس کد و به صورت ناشناس، گفت: سامانه ای وجود دارد که محتویات تخصصی کار را ثبت می کند که به چه نحوی جلسه طی شده و فرآیند کیفیت مداخله بدون نام فرد بررسی می شود.

برخی مواقع افرادی خود را روانشناس معرفی می‌کنند در حالیکه حیطه مداخلات آنها آنچه نیست که اجازه اش را دارند و خارج از تخصص خود کار می کنند.

وحیدنیا افزود: یکی از آسیب هایی که در حوزه مشاوره وجود دارد این است که افرادی خود را روانشناس معرفی می‌کنند در حالیکه حیطه مداخلات آنها آنچه نیست که اجازه اش را دارند و خارج از تخصص خود کار می کنند.

وی ادامه داد: مراکز مشاوره عمومی به عنوان کلینیک های روانشناختی فعالیت می‌کنند و هر روانشناسی متناسب با تخصص خود می تواند مشاوره ارائه دهد و به طورمثال مشاور تربیتی مجاز نیست درمورد اختلالات روانی مشاوره دهد.

مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر رعایت اخلاق حرفه ای همراه با اشرافیت مردم در حوزه مشاوره گفت: فرد برای دریافت خدمات روانشناختی و مداخله ای، مراکز را انتخاب می‌کند و وقت می‌گیرد؛ هنگام ورود فرد به مرکز، پرونده به صورت سیستمی زیر دست روانشناس می رود و مداخلات پیشنهادی خود را در آن سایت ثبت می کند و براساس نظام تشخیصی و طبقه بندی اختلالات بهزیستی در سامانه بارگزاری و طبقه بندی می‌شود و اطلاعات آن کاملا محرمانه است و کسی به آن دسترسی ندارد.

وحیدنیا با اشاره به سامانه صدای مشاور بهزیستی با شماره ۱۴۸۰ افزود: بخشی از خدمات بهزیستی برای کودکان است و خانواده های آنان است. این سامانه اکنون تماس گیرندگانی در سنین تحصیل دارد.

وی یادآور شد: مطابق قوانین، سازمان بهزیستی کشور مرجع صدور مجو انواع مراکز تخصصی مشاوره و متولی سلامت اجتماعی است. در درگاه صدور مجوزها درخواست های مرکز مشاوره صرفا از طریق بهزیستی انجام می شود البته در مشاوره خانواده وزارت ورزش هم مجوزهایی صادر می کند اما مرجعیت با بهزیستی است.

به گفته وی، سه هزار و ۲۰۰ مرکز مشاوره تحت نظر سازمان بهزیستی در کشور فعالیت دارند که ۲۵۰۰ مرکز در حوزه موضوعات خانواده فعالیت می‌کنند.

 

برای بررسی صلاحیت مراکز مشاوره به سامانه دیده‌بان بهزیستی مراجعه شود

telegram2 files