همه دانشجویان تحت پوشش مراکز مشاوره و سلامت قرار می گیرند

همه دانشجویان تحت پوشش مراکز مشاوره و سلامت قرار می گیرند

رییس سازمان امور دانشجویان با اعلام این خبر که همه دانشجویان تحت پوشش مراکز مشاوره و سلامت قرار می گیرند، گفت: این سازمان به سلامت ۹۵ درصد دانشجویان باور دارد.

به گزارش سایک نیوز به نقل از خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، نخستین جشنواره ملی سلامت دانشجویان روز سه شنبه در سازمان امور دانشجویان برگزار شد.

هاشم داداش پور در این جشنواره با اشاره به کاهش جمعیت دانشجویی و ضرورت توجه به سلامت دانشجویان اظهار داشت: در مقطعی تعداد چهار میلیون و ۸۰۰ هزار دانشجو در کشور داشتیم، اما اکنون این جمعیت به سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. در حال حاضر چهار درصد جمعیت کشور در دانشگاه های کشور تحصیل می کنند.

وی گفت: در مسیر سلامت دانشجویان، اهداف مشخصی دنبال کردیم؛ سازمان امور دانشجویان هم در مسیر زیست سالم حرکت می کند و ذیل این هدف، سه تعریف تحول گرایی، مردم محوری و عدالت خواهی تعریف کردیم.

به گفته رییس سازمان امور دانشجویان، قبل از اینکه دانشجویان در حوزه سلامت روان و جسم آسیب ببینند و مراجعه کنند، ما باید به سراغ آنها برویم.

وی با بیان اینکه باور داریم ۹۵ درصد دانشجویان سالم هستند، افزود: وقتی به سلامت روان ابعاد می دهیم، فقط سلامت ناشی از آسیب در یک‌ حوزه روانی مدنظر نیست بلکه جهت های مختلفی دارد.

معاون وزیر ضمن اعلام این خبر که همه دانشجویان را تحت پوشش مراکز مشاوره و سلامت قرار می دهیم، خاطرنشان کرد: نوع نگاه ها برای مراجعه به مشاوره فقط از زاویه سلامت است؛ سازمان امور دانشجویان به سلامت دانشجویان باور دارد و این موضوع را از ابعاد مختلف بررسی می کنیم.

داداش پور با بیان اینکه تعداد دانشجویان مراجعه کننده به مراکز مشاوره عدد قابل ملاحظه ای نیست، افزود: تعداد دانشجویانی که به مراکز مشاوره مراجعه می‌کنند، عدد قابل توجهی نیست، چون نوع نگاه دانشجویان به این مراکز، نگاه آسیب است و دانشجو فکر می‌کند باید برای بیماری یا مشکل دیگری به این مراکز مراجعه داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه مراکز مشاوره و سلامت نباید در برخی دانشگاه‌ های بزرگ کشور متمرکز شوند، خاطرنشان کرد: در راستای عادلانه کردن خدمات به دانشجویان، همه دانشجویان باید به صورت عادلانه به خدمات دانشجویی دست یابند؛ این گونه نباشد که فقط دانشگاه‌ های بزرگ، خدمات با کیفیت دانشجویی ارایه دهند.

به گزارش ایرنا، نخستین “جشنواره ملی سلامت دانشجویان کشور” در حوزه سلامت روان و جسم و تعهد به تلاش با هدف ارتقای شاخص‌های سلامت با ضرورت و اهمیت موضوع سلامت در جمعیت دانشجویی و دانشگاه‌های کشور برگزار می‌شود.

telegram2 files