روانشناسی، دکتری برای صنایع و سازمان ها

روانشناسی، دکتری برای صنایع و سازمان ها

رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی از تدوین رشته «روانشناسی صنعتی و سازمانی» برای اولین بار در مقطع دکترا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فتحی آشتیانی درباره تصویب رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی در دوره دکترا توضیح داد: دکترای «روانشناسی صنعتی و سازمانی» برای اولین بار در کشور تدوین می شود. کلیات برنامه بررسی و تصویب شده و قرار است پس از نهایی شدن مراحل اداری را طی کند.

وی ادامه داد: رشته «روانشناسی صنعتی سازمانی» شاخه‌ای از روانشناسی است که کاربرد‌های فراوانی در اداره کارخانه و تمام مکان هایی دارد که به پرسنل نیاز دارند، این رشته از گزینش نیرو تا بهینه سازی کار و تولید، می تواند تأثیر بسزایی داشته باشد

همچنین رشته روانشناسی صنعتی سازمانی فقط تا مقطع کارشناسی ارشد راه اندازی شده بود که اکنون برنامه دکتری آن نوشته شده و در کارگروه روانشناسی مورد بررسی قرار گرفته است.

رئیس کارگروه روانشناسی در ادامه گفت: کلیات برنامه نیز تصویب شده و قرار است با اصلاح برخی از جزییات، جهت تصویب نهایی ارسال شود.


telegram2 files