روانشناسی مدرسه، حرف تازه شهید بهشتی

روانشناسی مدرسه، حرف تازه شهید بهشتی

دکتر محمدعلی مظاهری، رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به سایک نیوز درباره چگونگی برنامه آموزشی آینده این دانشگاه، گفت: یکی از موضوعات اساسی که مدت زمان زیادی را برای آن برنامه ریزی کردیم طراحی گرایش روانشناسی مدرسه است. این طرح مجوزهای لازم را از دانشگاه گرفته و در حال حاضر در انتظار مجوز وزارت علوم است. اهمیت و جای خالی روانشناسی مدرسه در کشور ما کاملاً مشهود است. چرا که مدارس به حال خود رها شده اند. عملکرد و نظارت روانشناسی در این زمینه، دچار ضعف زیادی است. ایجاد روانشناسی مدرسه باعث می شود تا آموزش های آکادمیک کامل تری را در این زمینه شاهد باشیم.

وی همچنین درباره سایر رشته های برنامه ریزی شده اضافه کرد:
علاوه بر آن برای گرایش بالینی در مقطع کارشناسی ارشد هم در انتظار مجوز از وزارت علوم هستیم. در همین مقطع روانشناسی بالینی سلامت(clinical health psychology) را طراحی کردیم. این رشته در سطح جهان بازار کار بسیار خوبی دارد اما هنوز جای خود را در ایران باز نکرده است. این رشته پیشنهاد دانشگاه ما بوده است و احتمال می دهیم از سال آینده در این گرایش دانشجو بپذیریم.

 

پیچیدگی های مسیر ثبت یک رشته

رباست دانشکده

دکتر مظاهری درباره مشکلات پیش روی ثبت یک رشته جدید در وزارت علوم توضیح داد: مشکلی که در این زمینه وجود دارد سخت گیری های شورای تحول است. همین سخت گیری ها باعث شده تا روانشناسی توسط افراد غیر متخصص تکه تکه شود. به عنوان مثال روانشناسی ورزش توسط رشته های ورزشی اشغال شده است. بی آنکه حتی یک استاد یا متخصص روانشناس داشته باشند، چرا که رشته های تربیت بدنی تحت نظارت شورای تحول نیست. ما در همین زمینه گفتگوهایی با دوستان در گرایش تربیت بدنی داشتیم که به نتیجه نرسید. نتیجه نهایی آن شد که تربیت بدنی توانست گرایش روانشناسی ورزش را برای خودش ابداع کند و مصوبه وزارت علوم را برای گرایش های روانشناسی ورزش مثل “روانشناسی بالینی ورزش”دریافت کرده اند. مصوبه ای که با توجه به غیر متخصص بودن مسئولانش، ورزش کشور را به خاک سیاه می کشاند.

ممکن است روانشناسی ورزش در کمیته ورزش به تصویب برسد اما اگر در کنار آن روانشناسی اجتماعی برای کنترل جمعیت انبوه و کنترل هیجان و آموزش هایی مانند تن آرامی در جهت کاهش اضطراب نباشد، روانشناسی ورزش اصلاً معنایی ندارد، این آموزش ها را کدام متخصص غیر روانشناسی قرار است اجرا کند؟!
شورای تحول گسترش روانشناسی برای محافظت از این رشته تغییرات و تحولات را به قصد کنترل، بسیار محدود کرده است. شورای گسترش هم اعلام می کند که به او ربطی ندارد با این توصیفات تغییر و تحول از سوی روانشناسان پشت درهای بسته به انتظار می نشیند، در حالیکه از سوی دیگر توسط نهادهای غیر روانشناسی پیش برده می شود.

 

انتهای پیام/.


telegram2 files