ساکنین ساحلی از استرس کمتری برخوردار هستند.

ساکنین ساحلی از استرس کمتری برخوردار هستند.

ساکنین ساحلی که دارای چشم انداز آب هستند کمتر در معرض استرس قرار دارند.

در پژوهشی که محققان دانشگاه ایالتی میشیگان انجام دادند، برای اولین بار به رابطه بین سلامت و چشم انداز آب، که محققان آن را فضای آبی می نامند، پی برده اند.

یکی از اعضای این تیم تحقیقاتی، آمبر پیرسون، در این باره می گوید: «افزایش مناظر فضای آبی ارتباط قابل توجهی با میزان کمتر اندوه و پریشانی روانشناختی دارد. اگرچه ما در مورد فضای سبز به چنین نتایجی دست نیافتیم.»

در این مطالعه، محققان با استفاده از داده های گوناگون توپوگرافی به مطالعه چشم انداز فضاهای آبی و سبز پرداختند. فضای سبز شامل جنگل ها و پارک های پوشیده از علف بود.

در پژوهش صورت گرفته محققان برای اندازه گیری میزان استرس و پریشانی از شاخص کسلر موسوم به K۱۰ استفاده کردند. این شاخص، پیش بینی کننده درست و صحیح اضطراب و اختلال های رفتاری و اخلاقی است.

بر اساس نتایج به دست آمده محققان این مطالعه دریافتند افراد ساکن در کنار سواحل، از استرس کمتری برخوردار هستند و آرامش روحی و روانی بیشتری دارند.


telegram2 files