مغز ما چگونه فرآیند ترس را طی می کند؟

مغز ما چگونه فرآیند ترس را طی می کند؟

 وقتی در موقعیت ترسناک قرار می گیرید، مغز شما ممکن است مدارهای پردازش ترس خود را فعال کرده و قلب تان را برای کمک به شما در فرار از تهدید بفرستد.

این در حقیقت وظیفه مدارهای پردازش ترس مغز است که به شما کمک می کند به طور تجربی یاد بگیرید که برخی موقعیت ها واقعاً خطرناک هستند و در برابر آن ها به طور مناسب واکنش نشان دهید.

در شرایط وخیم تر، پاسخ ترس مغز می تواند برای بقا بسیار حیاتی باشد.
“بو لی” استاد دانشگاه در این خصوص گفت: ترسیدن، توانایی درک خطر و درواقع نیروی محرکه برای کشف راهی برای فرار یا مقابله با آن است.

تیم تحقیقاتی او با استفاده از ابزارهای پیشرفته علوم اعصاب نقشه برداری از ارتباطات خود و بررسی چگونگی تأثیر اجزای خاص در یادگیری ترس، مدارهای مغزی را که زمینه ساز ترس هستند، مورد بررسی قرار دادند.

درک عمیق تر از این مدارها می تواند به روش های بهتری برای کنترل پاسخ های ترس بیش از حد فعال یا نامناسب توسط افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی منجر شود.

بسیاری از مطالعات آن ها با آمیگدالا آغاز می شود که ساختاری به شکل بادام است و قطب پردازش ترس در مغز به حساب می آید. در حالی که مدت ها قبل چنین تصور می شد که “آمیگدالا فقط به پردازش ترس اختصاص دارد، اما اکنون محققان درک خود را از نقش آن گسترش می دهند.

تیم تحقیقاتی لی دریافتند که آمیگدالا برای یادگیری مبتنی بر پاداش نیز مهم است و همان طور که ارتباطات آن را با سایر قسمت های مغز ردیابی می کنند، در حال کشف پیچیدگی های اضافی هستند.
دکتر لی افزود: این امر برای تشکیل حافظه ترسناک مهم است، اما همچنین برای تعامل با سایر سیستم های مغزی در زمینه رفتاری متفاوت نیز مهم است. ما فکر می کنیم این مدار که کشف کردیم و در تنظیم حافظه ترسناک نقش دارد فقط نوک کوه یخ است. در واقع برای تنظیم حافظه ترسناک مهم است، اما احتمالاً در رفتارهای پیچیده تری نیز نقش دارد.

او و همکارانش اخیراً متعجب شدند که دریافتند آمیگدالا با بخشی از مغز که بیشتر به دلیل نقش خود در کنترل حرکت شناخته می شود، ارتباط برقرار می کند.

این ساختار که گلوبوس پالیدوس نامیده می شود، شناخته شده نبوده که در پردازش ترس یا تشکیل حافظه نقش داشته باشد، اما هنگامی که محققان در سیگنالینگ بین آمیگدالا و گلوبوس پالیدوس در مغز موش ها تداخل کردند، متوجه شدند که حیوانات نمی توانند یاد بگیرند که یک نشانه صدای خاص نشان دهنده یک احساس ناخوشایند است.
لی گفت: بر اساس آزمایشات آن ها، این مؤلفه از مدار پردازش ترس برای هشدار به مغز از این که چه موقعیت هایی ارزش یادگیری دارد مهم تر است.

تیم تحقیقاتی او و همکارانش در دانشگاه استنفورد یافته های اخیر را در ژورنال علوم اعصاب گزارش دادند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

بیشتر بخوانید:

«استرس» کجای مغز ما خانه می‌کند؟

چرا وقتی در سنین کودکی، در تاریکی شئی ناشناخته را می‌دیدیم، به یک موجود ترسناک نسبت می‌دهیم؟

 

telegram2 files